תשובה במישור הזוגי

השנה ברצוני להתבונן בפרשת התשובה וברמזי השופר ביחס לעולם הזוגי.
אם נתבונן בפרשה נראה שבעקבות הסתרת הפנים ישנה ההתרחקות בין הקב"ה לכנסת ישראל.
לאחר מכן ישנו רגע שבו מתחיל שינוי מגמה "והיה כי יבאו כל הדברים האלה...והשבת אל לבבך...". החל מרגע זה, הולך ומתפתח תהליך מרתק של התקרבות בו עם ישראל מתקרב וכתגובה גם הקב"ה מתקרב ומתגלה.
התהליך הוא תהליך מורכב שדורש צעדים מדודים ומדויקים מכל צד, כמו כן, בתהליך ישנה התפתחות של קשר ושל אמון בין עם ישראל לאביהם שבשמים.
מדוע התבוננות זו כה חשובה?
אנחנו נמצאים בעידן שמאופיין בהתפתחות טכנולוגית שמנסה לצמצם את הצורך בתהליכים, כמה שיותר מהר להגיע אל המטרה בלא שום שהיות. מאידך ישנה ציפייה תרבותית לראות דברים ברורים בכל תחום.
ניתן להתבונן בבחירות האחרונות ולחשוב על הציפייה, "לאיזה מחנה אתה שייך לכאן או לכאן".
קשה מאד לקבל שאדם יכול להיות בתחומים מסוימים בצד מסוים ובתחומים אחרים בצד אחר לחלוטין ובלשוננו מורכבות.
המאפיינים הללו מקשים מאד להכיל שישנו תהליך מתפתח, תהליך מכיל מצב שהוא לא חד-ערכי?
תהליך הוא מצב משתנה, ישנה מטרה והיא מושגת אט אט. התהליך מאפשר שינוי פנימי וחיבור מהותי ממצב מסוים לקראת מצב אחר.
אני מוצא את עצמי אומר לא פעם שהעובדה שילדים נולדים לאחר תשעה חדשים מאפשרת להורים להתרגל לרעיון שהם הולכים להיהפך להורים.
אם זה היה מתרחש לפתע פתאום לא בטוח שההורים היו עומדים במשימה - התהליך הוא חיוני לנפש האדם.
שופר
השופר הוא עיקרו של יום הזיכרון, הוא ראש השנה, שמיעת קול השופר זוהי מצוות היום, הרבה רמזים ניתנו למצווה זו.
ברצוני להביא את דברי בעל "השפת אמת", האדמו"ר השלישי לבית גור. ה"שפת אמת" רואה בקולות השופר מעין שפת סתרים מאד אינטימית בין הקב"ה לבין כנסת ישראל.
כדוגמת שריקה המאפיינת משפחה או קבוצת חברים קרובה, השומע את השריקה הייחודית מזהה בשורק אדם קרוב, חבר קרוב.
הקרבה מבליטה תחושה של בטחון, היא מזכירה את כל הסיבות המביאות לקרבה, היא מעלה את זיכרונות טובים.
עם ישראל בכלל והאדם הישראלי בפרט נופל במשך השנה בתחושה שבמקצת או בהרבה התרחקנו מצור מחצבנו, צור ישענו הקב"ה.
קולות השופר אמורים להזכיר שמבעד למרחק ישנה קרבה אינטימית מאד בין עם ישראל לאביהם שבשמים - הקולות מעוררים אותנו.
שני הרעיונות הללו מאד מתאימים למערכת הזוגית, ככל שבני זוג מכירים ורגילים אחד לשני ישנה ציפייה הדדית שכל אחד יענה למטרות הזולת.
אך מנגד קשה לו לאדם להכיל תהליכים, ישנו רצון שדברים יעשו כמה שיותר מהר.
אמירות כגון "אם אתה יודע ש.. למה אתה לא עושה" וכו' שכיחים מאד.
כאשר הדברים לא נענים כמצופה ישנה אכזבה וכעס. זהו בדיוק המקום בו אנו חייבים להכיר שכל החיים הזוגיים הם תהליך. התהליך הוא הדדי, אינו מותנה בשני אך מתכתב עם השני. השינוי התהליכי שכל בן זוג עושה ורוצה לעשות, הוא עושה מפני שזה נכון ולא בכדי להתנות את התהליך שלו בזה של חברו. התניה כזו יוצרת מלחמה בין בני הזוג.
זוהי תשובה במישור הזוגי.
כל אחד מקבל על עצמו להשתנות מפני שזה נכון, לא כדי להטיח בשני "אם אני עושה גם את חייב".
רק כך אפשר לצפות לתגובה כנה מבן הזוג בבחינת כמים הפנים כן לב האדם לאדם.
מניין ייקח הזוג כח לתהליכים אין סופיים?
כאן מגיע סוד השופר.
לכל זוג חייבת להיות מעין שפה סודית ביניהם, שפה שבה הם מביעים את כל הזיכרון הטוב ואת הציפייה לעתיד נכון.
השפה הזו יכולה להיות ביטוי ייחודי רק להם, התנהגות או כל דבר שישמש זיכרון לעצם המחויבות בינהם.
יהי רצון שהשנה הבאה עלינו לטובה תיתן לנו כח לתהליכים, תאפשר לנו לגלות מהו קול השופר המזכיר אהבת קדומים.
בהצלחה

 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!