תיירות זוגית

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת שלח תש"פ
הפרשה מתארת את אחד המשברים הכואבים ביותר במהלך המסע לארץ ישראל, משבר המרגלים - הפספוס הגדול בכניסה לארץ ישראל.
התבוננות בפרשה הזו מאפשרת לזהות את הכשלים היו אז באותה התקופה. כמובן שניתן ללמוד לזהות כשלים , מתי כשלים כאלו יכולים להתהוות בחיי הכלל ובחיי הבפרט.
"הסיפור" מתחיל בכך שה' מצווה את משה לשלוח "תיירים" התייר הוא זה האמור להתפעל במובן החיובי מכל מראה עיניו.
כל מפגש של התייר עם המציאות מולידה התבוננות מפתיעה אצל התייר.
להיות בעמדת תייר זה לא דבר של מה בכך, זה מצריך מהאדם לצאת מעצמו ומשגרת חייו, מתפיסות עולם מקובלות ולהיות מוכן לחוות את העולם מנקודת ראות של הזולת.
כאשר חוזרים התיירים - ה"תרים" ונותנים דו"ח למשה ולעם הם מתארים את העולם של יושבי הארץ.
"ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם".
לכאורה התיאור אמור להיות הפוך, העם היושב בארץ רואה את ה"תרים" וכך הם רואים את עצמם.
אך הפסוק מדוייק, המרגלים ראו את עצמם כחגבים, הם לא יכלו לצאת מנקודת מבטם השיפוטית.
הם ראו את עצמם בעין שלילית ולכן האחרים כך ראו אותם ולכן בעיניהם הייתה זו ארץ אוכלת יושביה.
ישנה דוגמה הפוכה לכך, כאשר אברהם אבינו מבקש לקנות את חלקת השדה בכדי לקבור את שרה אמנו הוא אומר כך" גר ותושב אנוכי עמכם..." הרי ישנה סתירה מינה וביה בדבריו.
אם הוא גר הרי הוא לא תושב, אם כן, למה מתכוון אברהם?
אלא שאברהם אומר: כך אתם רואים אותי כנטע זר –גר, אך אני רואה את עצמי כתושב לכן אני מבקש לקנות את חלקת השדה מכם, וכך היה.
כלומר, השאלה היא האם אפשר לצאת מנקודת המבט האישית ולשנות הסתכלות ובכך לשנות את כל המציאות כפי שעשו יהושע וכלב בן יפונה.
כאשר הם מסכמים למשה והעם את המסע שלהם הם מסכמים באופן אחר לחלוטין, הם אינם חולקים על העובדות, הם חולקים על הפרשנות.
הם מסכמים כך "אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת...." כלומר, אם חפץ בנו ה' אזי זה יבוא לידי ביטוי באתגרים שה' מציב בפנינו, לצאת מארבע האמות לקראת משהו חדש.
התייר תמיד חוזר כאשר המציאות אותה הוא פגש אתגרה אותו, לשנות משהו מתפיסת עולמו מהמציאות אותה הוא הכיר עד אז.
התהליך שעברו המרגלים והכשל שלהם הוא דוגמה למה שעלול לקרות בכל מערכת זוגית.
המפגש הזוגי הוא מפגש של שונים, שני אנשים שונים נפגשים למסע של חיים.
המפגש הזה יכול להיות מסע של "כיבושים" כאשר כל אחד מבני הזוג מנסה לכבוש את זולתו אל תוך עולמו, לתוך עולם המושגים שלו ולהרגלי החיים אותם הוא מכיר.
מסע שכזה ילווה בהמון כוחניות. ספק אם הוא יצליח, ותמיד יגבה מחירים קשים.
אך מסע יכול להיות שונה, המסע יכול להיות מסע של גילוי, כאשר כל אחד מבני הזוג יוצא מעצמו על מנת לגלות את הזולת, לגלות את עולמו.
דווקא קשיים הם המאיצים את מסע הגילוי הזה, כאשר החיים מתנהלים על מי מנוחות אין שום דבר המזמין לצאת למסע אך קשיים הם ההזמנה לגלות את הזולת.
השוני הוא ההזמנה לצאת לגלות את המיוחד בבן הזוג.
בהצלחה, במסע הזוגי במסע הגילוי. 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com