איך להתבונן על תוכחה כתנועת נפש

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת דברים וערב תשעה באב תש"פ.
בשבת הקרובה נפתח בספר דברים, ספר משנה תורה, כאשר אחד המוטיבים הוא פרידת משה רבנו מעם ישראל.
פרשת דברים עוסקת בתוכחות שמשה רבנו מוכיח את העם.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות על מנת להתבונן על התוכחה כתנועת נפש.
משה רבנו מוכיח את העם באופן יוצא דופן, "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם".
כאשר מתבוננים בתוכחה של משה רבנו היא כולה רמוזה, אין אצבע מאשימה כלפי בני ישראל.
גם בהמשך הפרשה, כאשר משה רבנו מתאר את חטא המרגלים אין אצבע מאשימה אלא רק תיאור המצב מבחינה עובדתית.
כל תוכחה של משה רבנו באה לידי ביטוי בצורה עדינה ומרומזת מחד, אך מאידך חדה מאד.
מדוע משה רבנו מנסח כך את הדברים?
הרי אנו רגילים בתרבות השיח היום-יומית להיות הרבה יותר ישירים ובוטים כשאנו מבקרים התנהלות הן של יחיד והן (ובייחוד) של מערכת שלטונית.
משה רבנו מלמד אותנו את עקרון זהב בהתנהלות ובתקשורת הבן אישית.
כאשר ביקורת נאמרת עם אצבע מאשימה "אתה..." - היא מייצרת באופן מיידי אצל השומע תגובת נגד.
כאשר אין לתגובה שום קשר לאמת, לעובדות, האם המוכיח צודק או לא....זה לא רלוונטי,  עצם ההאשמה אוטמת את השומע ויוצרת מנגנון הגנה והתקפת נגד.
משה רבנו מבקש מהדור הנכנס לארץ להפנים את טעויות העבר בכדי לא ליפול בהן שוב ובייחוד ללמד ולהקנות דרך כך שבני ישראל יוכלו להמשיך ולחלוק תוכחה ממקום מצמיח.
אחת החוליות החלשות בזוגיות היא התוכחה ההדדית. אי אפשר לכנס שני בני אדם ולצפות שלא יהיו נקודות בלא תוכחה. ראשית כל אדם רואה את המציאות מנקודת ראות שונה לכן האמת אף פעם לא נמצאת רק אצל האחד. שנית, גם וכאשר יש מי שמועד ונופל בנפילה כזו או אחרת האשמה מבן הזוג תייצר אטימות ולא פתיחות לשינוי.
אם כן משה רבנו נותן לנו מתנה גדולה - תוכחה ראויה היא לא האשמה!
תוכחה היא שיתוף, כלומר בן הזוג "המבקר" מבקש לשתף את הזולת במשהו שמפריע לו. לא ממקום של הצודק, אלא מהמקום החברי, ממקום של שיתוף. עצם הידיעה הזו מאפשרת לזולת להקשיב ולנסות להבין מדוע הדבר המסוים הזה כל כך מפריע לבן הזוג, "הרי לי זה לא כל כך מפריע". בשלב הזה של השיח ישנה אפשרות להעמיק ולגלות עוד רובד בקשר בין בני הזוג. לכל אחד מבני הזוג ישנם גורמים מעצבים ועקרונות וכד' שבונים אצלו רגישות מסויימת. ככל שאלו נחשפים כל אחד מבני הזוג יכול להיות מודע יותר לזולת ופחות "לזכות" בביקורת או בתוכחה.
העיקר הוא לא להאשים אלא לשתף.
יהי רצון שמחשבות אלו יעזרו לכולם להעצים אהבת חינם בימים אלו.אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com