שערי התשובה הזוגית

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת שופטים תשפ"ג
אין פרשה מתאימה יותר לקריאה בערב חודש אלול מאשר פרשת שופטים. הפרשה עוסקת במערכת המשפט בעם ישראל לאחר כניסתם לארץ. בתוך שלל הנושאים המופיעים בפרשה מתואר הציווי  של משה רבנו על ייחוד שלש ערי מקלט ועל הקמת המנגנון לבדיקת הצורך בהרחבת ערי המקלט כאשר ירחיב ה' את גבולם.
מהי עיר מקלט?
כאשר אדם עובר על העבירה החמורה ביותר ומבצע רצח, אך לא בכוונת מכוון ולא מפאת שהוא שנא את הנרצח, אלא בגלל רשלנות פושעת. במקרים כאלו התורה נותנת פתח לתשובה ולתיקון.
התורה מאפשרת לו באופן בחירי ללכת לעיר מקלט שם הוא יהיה כלוא במשך כל חיי הכהן הגדול ויתקן את דרכיו. במות הכהן הגדול הרוצח בשגגה יהיה רשאי לצאת ולהתערות בחברה.
הרעיון היסודי שיש תיקון אפילו למעשה כה חמור, הוא רעיון מהפכני.
התבונן בשלבים המאפשרים את התיקון. ראשית, ההבחנה במניע, יש לבדוק מאיזה מניע המעשה נעשה. אם מעשה נעשה שלא מתוך שנאה, אלא מתוך חוסר תשומת לב ורשלנות. חטא שכזה אפשר לתקן. שנית, האדם חייב לבחור ללכת לעיר מקלט ולקחת אחריות על מעשיו. אי אפשר לכפות אדם  ללכת לעיר מקלט נגד רצונו.
ואחרון חביב, את שהותו בעיר מקלט לא ניתנת בידו אלא במות הכהן הגדול אשר בימיו המציאות המאלצת את השוהה בעיר מקלט לעבודה עצמית מתמדת.
כיום המושג תיקון ובמיוחד מושג התשובה הוא מושג שקשה להחיל. המושג "את אשר נעשה אין להשיב" הוא מושג יותר נוכח בעולמינו. קשה במיוחד לקבל את המושג "תשובה" ביחס למערכות יחסים זוגיים. אפשר להבליג על מעשים, על דיבורים מסוימים אך קשה לתקן את זה.
התורה מלמדת אותנו ששערי תשובה פתוחים אך בכדי שננסה לתקן. לכן חייבים לברר מה היה המניע של אותה התנהגות, דפוס, וכד'. במקרים שבהם המניע הוא התנצחות מכוונת כאשר כל אחד מצהיר כלפי השני "אני צודק" או מעשה שנעשה בכוונה להכאיב ולפגוע, התיקון קשה עד בלתי אפשרי כיון שהאמון הבסיסי נפגם.
הבירור צריך להיעשות ממקום נקי ולא מתוך פרשנות.
לאחר בירור המניע חייבים לקחת אחריות ולהתכנס לבדוק פנימה מה הוביל למעשה, לדיבור הלא נכון והפוגע ומתוך אותה ההתבוננות לעשות עבודה עצמית המובילה לשינוי.
כמובן שלא מדובר בשינוי חד פעמי, אלא שינוי תמידי המייצר דפוס התנהגות אחר.
הבעיה היא שלרוב קשה לאדם לעשות עבודה כזו לבד כפי מאמר חכמינו "אין אדם מתיר עצמו מבית האסורים, ואדם קרוב אצל עצמו".
בשנות עבודתי ליוויתי הרבה זוגות בתהליכי תיקון כאשר הדבר המשמעותי ביותר היה האמון שתיקון אפשרי והמוכנות לקבל עצה טובה וליווי בתהליך.
יש תשובה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com