שני חצאים בתוך השלם

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת כי תשא תשפ"ג
פרשת השבוע, פרשת כי תשא פותחת בסוגיה מרתקת: מהי הדרך בה יש למנות את עם ישראל?
השאלה אינה שאלה עתיקת יומין, היא שאלה מאוד רלוונטית גם בימינו. התורה מכנה את מניין בני ישראל "כופר נפש". המניין נעשה על ידי תרומה של מחצית השקל המהווה לא רק ייצוג של האדם התורם אלא גם כפרה. במה הוא כפרה? ומה עניין המניין בכלל?
הפרשה מתארת את פקידת בני ישראל כנשיאת ראש. כל אחד מישראל הוא בן בכור לקדוש ברוך הוא, למרות שביום יום האדם אינו חש כך. האדם שורד את היום יום. אז באה התורה ומבארת שפקידת ישראל היא נשיאת ראש, האדם מישראל הוא אינו עוד אחד מהמון בית ישראל אלא כל אחד מיוחד - צריך לנשא אותו.
האופן בו מנשאים את האדם נעשה על ידי מחצית השקל, בכדי שהאדם יפנים שהייחוד שלו מותנה בחברו. התנועה בין שני הקטבים הללו יוצרת השלמה, זוהי הכפרה שעליה התורה מדברת. האיזון הדק בין גאווה ובין תחושה של שפלות.
התנועה הזו שייכת גם במערכת הזוגית. הנטייה במערכת הזוגית היא שככל שבני זוג רגילים זה לזו הם נוטים להתייחס זה לזו כמובן מאליו, הזוהר שאפיין את תחילת הדרך מתעמעם עד כדי התייחסות ממבט של צרות עין.
כאן התורה מדריכה שההפך הוא הנכון, כאשר יש איזה מבט של הקפדה האחד על זולתו, אז בני הזוג חייבים לסגל מבט של נשיאת ראש. כלומר, ההקפדה היא נובעת מהעובדה שהזולת "חשוב בעיני".
אדם מקפיד על זולתו מפני שיש לו ציפייה מהזולת, לא מצפים ממי שהוא לא יקר בעינינו. לכן צריך להפוך את תנועת הנפש בבחינת ונהפוך הוא, מהקפדה לנשיאת ראש. העבודה היא לרומם את המבט על בן הזוג, לייקר אותו ורק אז אפשר לדון על הנושאים הקשים ועל הפערים בין בני הזוג. ייקור בן הזוג הוא לא עניין חד פעמי אלא עבודה של חיים.
הנקודה השנייה היא ההכרה שכל אחד מבני הזוג הוא מחצית והוא זקוק לחברו בכדי להשלים את עצמו. התנועה הזו מצריכה מבט של עין טובה והקשבה פנימית לבן הזוג מפני שיש בו משהו כל כך יוצא דופן. תנועת ההקשבה מורידה הן את עוצמת ההקפדה וגם את היקפה. כלומר, הקפדות נובעות ממקום שבו ברור לאדם שהוא צודק ורק נקודת מבטו קיימת. ולעומת זאת, כאשר יש הקשבה עמוקה בין בני זוג, אז נפתחים אופקים נוספים והאמת לא רק נמצאת אצל אחד מבני הזוג, אלא מבין שניהם.
יהי רצון שנצליח לעשות את תנועת הנהפוך הוא ולנשא את הזוגיות שלנו


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com