מטלות או שליחות? 

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת קרח תש"פ
בפרשה שלנו אנו נפגשים עם אחד המבחנים הקשים שעובר משה רבנו, הבודק את אישיותיו ויכולתו להנהיג את עם ישראל, למעשה לבדוק את שיטת ההנהגה שלו.
מהי שיטת ההנהגה הנכונה לעם ה' ההולך במסע אל עבר הארץ המובטחת?
ישנן שתי תפיסות העומדות האחת מול השנייה בניגוד חזיתי.
ישנה התפיסה של קרח ועדתו "כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'". כלומר, ישנו שווין קטגורי בין כל עדת ה' – בין כל עם ישראל, לכן אין מקום להתנשאות, לכאורה התנשאות נתפסת כשליטה הפוגמת בשוויון.
ובמידה מסויימת אם היינו שואלים את קרח: "מה אתה מציע"?
סביר להניח שקרח היה מציע או הנהגה מבוססת קדנציה, כך שכל מנהיג, ינהיג את העם לתקופה מסויימת, או שמא על פי הרוב – קרח ועדתו העומדים מול משה ואהרון.
כאשר נתבונן בעומק טענתו ושיטתו של קרח, השוויון מזמין עימות בין שווים כאשר "אין שני מלכים מולכים בכתר אחד" - אין יחוד מהותי לאף אחד. הייחוד יתבטא תמיד על פי הנסיבות.
ולעומתו, משה רבנו מציע גישה אחרת לחלוטין.
"בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו".
כלומר, יכול להיות שכולם קדושים, אך לטובת יכולת ההנהגה זה לא רלוונטי. הנהגה תלויה רק בבחירה האלוקית כי היא מהווה שליחות.
שליחות לכשעצמה אינה תלויה ב"שליח" אלא במי שממנה את השליח.
לפי שיטה זו אין מקום לקנאה ולא לתחרות, אין מקום לרוב או למיעוט, אך יש מקום לקבלת השליחות.
שיטות ההנהגה הללו יהדהדו מאז ועד היום בהנהגה של עם ישראל.
הפסוקים הבאים בפרשה לא משאירים מקום לספק מהי ההנהגה המועדפת על הקב"ה: "ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים".
שיטת השליחות ניצחה את שיטת השוויון.
הדיון הזה פוגש הרבה זוגות ומשפחות.
בעולם של שוויון זוגות רבים נתקלים במציאות של מאבקי כוחות, קונפליקטים הנוגעים לחלוקת התפקידים במרחב הזוגי בכל תחום. ומן הסתם, כאשר מגיעים למרחב המשפחתי העימות גובר.
ישנם זוגות שמגיעים עד לכדי פרידה על רקע של חלקות תפקידים במרחב הזוגי.
אני חושב שהשאלה היא לא האם בני זוג שווים בתפקידים או לא, אלא מהי השליחות של כל אחד במרחב הזוגי.
הנחת היסוד היא שבני זוג בונים ישות חדשה שבה הם ודאי שווים אך לא זהים, לכן לכל אחד מבני הזוג שליחות אחרת.
תפקיד שונה הוא אינו חשוב יותר או פחות מתפקיד אחר.
הגיע אלי פעם זוג שסבל מאד מתחושה של קיפוח, כל אחד הרגיש שבן הזוג מקפח אותו.
השלב הראשון בטיפול עסק בשינוי התפיסה המוטעית לגבי המרחב הזוגי, בני הזוג אינם עומדים זה מול זה, אלא זה עם זה - יחד.
יחד הם נושאים בעול הזוגיות. לאחר מכן, כל אחד הגדיר את השליחות שהוא רוצה/יכול לקחת במרחב הזוגי.
כך, נקודות המחלוקת הצטמצמו מאד, את שאר "השליחויות" הזוג חלק ביניהם כצוות לעניין בלא תחושה של מאבקי כח.
נקודת המוצא היא שבני זוג אינם זהים העומדים זה מול זה בעימות אלא כצוות המגשים חזון משותף יחד.
כשמתבוננים במרחב הזוגי בצורה בה כל אחד מבני הזוג קיבל את ה"מטלה" שלו מבן הזוג לא כטובה אלא כשליחות אז יהיה אפשר לגבור על כל קושי.
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!