שותפות בדרך אל החופש (הגדול)

מבט זוגי ומשפחתי לפרשות מטות-מסעי תשפ"ג
הפרשות אותן נקרא בשבת הקרובה הן מעין סיכום מסעם של בני ישראל במדבר, מכאן משה רבנו ייפרד מעם ישראל על פי המתואר בספר דברים.
ישנם שלשה נושאים בפרשה שמהווים כמעין הכנה לעם הנכנס לארץ.
בכניסתו לארץ עם ישראל יצטרך להתמודד עם המציאות שלא בדרך הנס כפי שהורגל עד כה. הפרשות מכינות את העם להתמודדות הזו. עם ישראל נלחם במדין, אמנם זו לא המלחמה הראשונה של עם ישראל, אך זו מלחמה מיוחדת בכך שהיא מאפשרת התבוננות על התפקיד של כל אחד במערכה וממילא מבט על עצם המלחמות של עם ישראל.
במלחמת ישראל במדין לא כל העם נלחם, אלא רק הנציגים של כל שבט, "אלף למטה" מקביל למלחמת עמלק. שנית, כאשר הלוחמים חוזרים מהקרב משה מדריך את העם על נושא שלל המלחמה, כך שהשלל יתחלק בין אלו שיצאו לקרב ובין אלו שהיו בעורף וחזקו את הלוחמים משם. משה מלמד את העם מהי שותפות אמיתית.
שותפות אינה חלוקה של המשימות חצי-חצי. שותפות היא מצב שבו שכל אחד לוקח חלק במשימה הגדולה לפי יכולותיו ותפקידו. המבט הזה שונה בתכלית ממבטם של אומות העולם, אנחנו זוכרים שבמלחמת ברק בן אבינועם וסיסרא, אימו של סיסרא מייחלת לשלל שבנה יביא כמלחמת רכוש, החזק הוא המנצח. משה מלמד שהמלחמה היא אינה מלחמת כיבוש ורכוש גרידה.
בהמשך הפרשה עוסקת בנושא הטהרה הבאה לאחר המלחמה. כל אלו שעסקו ונלחמו בקרב,  צריכים להיטהר וכך גם כל הכלים שלקחו כשלל. לאחר מכן הפרשה עוסקת בהסכם עם שניים וחצי השבטים שהם אמנם נוחלים את עבר הירדן המזרחי ומבחינתם הם כבר הגיעו לארץ המובטחת. אך הם יוצאים חלוצים לפני המחנה עד שכל עם ישראל ישבו במקומם. שוב רעיון השותפות לרעיון הגדול ולא לרווחת הפרט או הקבוצה של שנים וחצי השבטים. לבסוף התורה עוסקת בערי המקלט למי שנכשל בחוסר זהירות פושעת והרג אדם בשוגג. כחלק מאותה אחריות קולקטיבית וערבות הדדית עם ישראל ובמיוחד הכהן הגדול לוקחים אחריות על המצב המוסרי של העם. לא מפקירים את אלו שנכשלו, אלא עוזרים להם לתקן את דרכם.
יש תיקון ותשובה בעולם.
רעיונות אלו שייכים כמובן גם במערכת המשפחתית והזוגית. לא פעם ישנה ציפייה להדדיות בלקיחת משא היום-יום בין בני זוג ואף בין ילדים להורים ובייחוד בימי החופש. הצפייה שהשותפות תבוא לידי ביטוי בחלוקה זהה היא לא רק לא נכונה עקרונית, היא לא ישימה. השותפות היא מגמה אחת שבה כל אחד רותם את החוזקות שלו למען המטרה הגדולה לה כולם שותפים. כך כל אחד יכול לחוש שותף ולא רק "עובד" במערכת המשפחתית.
באופן מעשי כל המשפחה צריכה לשבת יחד, ילדים והורים ולשוחח הן על המשימות בראיה כוללת והן על החלוקה למשימות כך שכולם ירגישו שותפים. שיחה כזו היא שיחה שלא רק מקבלים משימות כקבוצת פקודות בצבא, אלא זהו שיח עם הקשבה שבו כולם מרגישים ש"רואים אותם". זה נכון בפן המשפחתי עם ההורים ועם ילדיהם ונכון בין בני הזוג לבין עצמם.
שיח כזה לא צריך להיות אירוע חד-פעמי, אלא דבר שבשגרה, כך יתאפשר להתבונן ולראות האם מה שהוחלט בעבר ישים, האם הוא הדבר הנכון, או שיש צורך לעדכן ולתקן -  תמיד אפשר לתקן.
השיח המשותף הוא הזדמנות נפלאה לחיזוק הקשר של המשפחה כמשפחה, עם התארגנות נכונה אפשר לצלוח אפילו את החופש הגדול בצורה משמחת ומגבשת יותר
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com