כיצד לנהוג בשוני בין בני הזוג?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת בלק תשפ"ג
בני ישראל ממשיכים בדרכם במסע לעבר ארץ ישראל, בהמשך מסעם מתואר נושא מאוד מעניין. עם ישראל אינו השחקן הראשי. במידה והתורה לא הייתה מתארת את השתלשלות האירועים לא היינו מודעים למה שהתרחש.
מה ראתה התורה לספר לנו – לדורות הבאים על מזימת בלק מלך מואב ובלעם?
אלא שיש כאן שני יסודות חשובים מאד הנכונים אז ואף היום.
עם ישראל עתידים להכנס לארץ ולפגוש בה עמים שונים, תרבויות שונות, כתוצאה ממפגשים אלו, הם עלולים להתערות בעמים מתוך מחשבה שכולם שווים כפי שמופיע בסוף הפרשה.
באה הפרשה ללמד אותנו על ההבדל בין תלמידי אברהם אבינו שיש בהם עין טובה ובין תלמידי בלעם הרשע שיש בהם עין רעה. העין - ההבדל במבט לא בא לידי ביטוי ברגע הראשון, אלא לאחר שהמגמה מתגלה.
הנקודה השנייה היא עד כמה חמור הוא הפחד, לאן הוא יכול להוביל את האדם?!
כאשר משווים את מעשי משה ביחס לעמים אותם עם ישראל פוגש ואת מעשי מלכי האומות בלק, עוג וסיחון מבחינים בהבדל עצום.
משה מנסה לדבר עימם ולהגיע לעמק השווה מתוך פגישה. לעומת משה, המלכים מגיעים לפגישה מפאת הפחד או מפאת רצון למלחמה או שפשוט חיפשו את הרע מתוך חיזוק העמדה שיש מולם יישות חזקה. הם לא מנסים לברר מהי האמת.
בשולי הדברים ישנה נקודה נוספת שמצריכה עיון, לאחר שבלעם מתעקש ללכת לבלק היינו מצפים שה' ימנע זאת ממנו, כי הרי לפניו נגלו כל נסתרות הלב והרי ה' יודע שמגמת בלעם רעה. אלא חכמינו אמרו שבדרך שאדם רוצה מוליכים אותו משמים. גם אם הדרך אינה טובה האדם יישא בתוצאות של עצמו.
הרעיונות הללו יוצרים הבחנה בין ישראל לעמים, אלו שבשורשם קיימת עין טובה, ולאלו שלא.
ואף יותר מכך, רעיונות אלו למעשה מהווים כתמרורים לכל מערכת יחסים.
אפשר להתבונן על החיים מתוך מבט של פחד וחרדה מכל מה שלא מתאים להלך המחשבה של אחד מבני הזוג. ומכאן הדרך קצרה לפרש את השוני בעין רעה ולתלות בזולת כוונה רעה ומחשבות לא טובות. המחשבות הללו מקבלות תוקף של עובדות ומכאן הדרך סלולה למריבה וכעסים.
אך אפשר להתבונן גם אחרת, התבוננות מתוך עין טובה שמאפשרת לראות את השוני וההפתעה בהתנהגות הזולת כהזדמנות להיפגש עם זווית אחרת, נקודת מבט שונה על המציאות.
הרי בין שני בני אדם תמיד ישנם פערים ושוני, וממילא תמיד הזולת ינהג באופן שונה מחברו.
השאלה היא האם השוני יגרום לפחד וממילא יזמין עין רעה או להיפך יזמין סקרנות ורצון לגלות מה מניע את הפער וההבדלים.
יהי רצון שנתמלא בעין טובה כאשר פוגשים מציאות שונה, מפתיעה ואף מפחידה. 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com