קשר מותנה

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת תולדות תשפ"ד
הפרשה אנחנו פוגשים את יצחק אבינו במישור ההורי והן במישור יחסיו עם יושבי הארץ.
אם נתמקד בהתבוננות ביצחק אבינו ביחס אל יושבי הארץ. התורה מתארת את יצחק ביחס לאברהם. המעניין ששניהם נמצאים עם אבימלך הפלישתי אך נדמה מהתבוננות ביצחק אבינו שהוא לא מתעמת עם אבימלך, הוא נסוג. לדוגמה, כאשר הפלישתים חולקים על חפירת הבארות ושייכותם, יצחק לא משיב מלחמה שערה אלא נסוג וחופר עוד באר עד שמגיע אל באר שבע - אל המנוחה ואל הנחלה. אז, למרבה ההפתעה אבימלך וכלל ההנהגה הפלישתית מגיעים ליצחק בכדי לכרות עמו ברית. "ויאמרו ראו ראינו כי היה ה' עמך...".
מה בהתנהלות של יצחק מביא את הפלישתים לכרות עמו ברית על אף שנראה "כמפסיד" כמי שלא עומד על שלו?
אלא שהאמונה הסלעית של יצחק אבינו בצדקת דרכו, האמונה שהוא היורש של אברהם אבינו, שהוא בקשר המיוחד עם ה', שהוא ימצא מים חיים ובכך יקשור עצמו לאדמה היא הגורם "שובר השיווין".
לעיתים צדקת הדרך שלהם מונעת מהצלחות חיצוניות נגלות, לרוב הן ריאליות ומידיות כגון ניצחון אברהם אבינו במלחמתו נגד ארבעת המלכים. הניצחון היה נגלה מיד לאחר המלחמה.
אך לעיתים צדקת הדרך מתבררת לעומק מתוך התגברות על מכשולים ואתגרים לאורך זמן. הדבר מאפיין את התנהלותו של יצחק אבינו. כל מכשול, כל אתגר מעיד את יצחק בפני ברור יותר מעמיק בצדקת דרכו. האם האמונה מתבססת על תנאי או שאינה מותנית, שהיא שורשית וסלעית.
מציאות החיים לעיתים בעלת חוסר וודאות הן במישור הכללי והן במישור הזוגי, אותה המציאות מזמינה אותנו להעיק ולברר את "צדקת הדרך" של מערכות החיים. לדוגמה, לכאורה המחויבות של האזרחים למדינה היא תולדה של הביטחון שהמדינה מעניקה לאזרחים. אם בכך הכל תלוי אזי בקושי הראשון, באכזבה הראשונה של אזרחים מהתנהלותה של המדינה, האזרחים "צריכים" לנטוש את המדינה ולחפש מקום אחר. אך למרבה ההפתעה המזל והאמת, הקשר של רוב אזרחי המדינה אינו רק על תנאי, יש כאן קשר יותר מורכב ועמוק. לכן גם כאשר יש אכזבה ואף שהיא קשה מנשוא המחויבות לא נפסקת, היא נדרשת לברור והעמקה, היא אינה בהתניה פשוטה של "קיבלתי/לא קיבלתי" - שוברים את הכלים.
כך גם במערכת הזוגית, אם כל הקשר הוא בהתניה, אם בני זוג מקבלים את מה שהם הורגלו אליו אזי הקשר ממשיך ואם לא, הוא נפסק ובטח במצבי קיצון בהם יש למערכת קושי רב. אך אם המציאות מאתגרת את הקשר הזוגי והדבר מזמין את בני הזוג להעמיק את שורשי הקשר, את "צדקת הדרך" המשותפת שלהם אזי המורכבות רק מעמיקה את הקשר הזוגי.
ברור שכזה מצריך עבודה אישית כל אחד בהתבוננות במשמעות הקשר לעצמו והן ברמה הזוגית וככל שמעמיקים את המשמעות לקשר זוגי שאינו מותנה החוסן הזוגי מתחזק.אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com