איך לרכך את קושי הלב בזוגיות?

 
 
מבט זוגי ומשפחתי לפרשת וארא תשפ"ב
בפרשת השבוע, פרשת וארא מופיעות רוב המכות הבאות על פרעה ומצרים. במבט ראשוני הפרשה מאד מתסכלת, בכל מכה יש ציפייה שסוף סוף פרעה יכניע את ליבו וישחרר את בני ישראל, אך לשווא. ומאידך, הפרשה מבליטה דרמה עצומה של התפתחות ששיאה יגיע בפרשה הבאה.
אפשר לשים לב להתפתחות התהליך שעובר פרעה. פרעה הוא "אב הטיפוס" של אדם "קשה עורף". התהליך שהוא עובר מלמד אותנו שאפילו זה שנמצא בשיא המקובעות, שיא של הקשיית העורף, גם הוא  יכול להשתנות. לא תמיד השינוי יבוא ממקום רצוני או בחירי, לעיתים השינוי יבוא מתוך אילוץ, כמו אצל פרעה.
התבוננות בכל מכה ומכה מבליטה את ההבדלים בין המכות, אך ישנן מספר נקודות משיקות.
ראשית, המושג "קשה עורף" - הקשיית הלב, משמעו חוסר היכולת להשתנות וגם לקרוא את המציאות ולתרגם אותה לכדי מוכנות לפעולה או לשינוי. פרעה לא מסוגל לשים לב למה שמתרחש תחת אפו. החרטומים במכת הכינים אינם מסוגלים לחקות את משה ואהרון ואומרים לפרעה אצבע אלוקים היא, חייבים לשנות צורת מחשבה ותגובה. פרעה מקשה את ליבו ולא מוכן לראות את המציאות ולפעול כלפיה.
ההתבוננות הנוספת שאבליט היא שימת לב לעיתוי. העיתוי בו משה ואהרון פוגשים את פרעה, העיתוי בו המכה ניתכת ונעלמת. ההבנה שלעיתוי יש תפקיד מרכזי בריכוך קושי הלב. תשומת לב לעיתוי זו היכולת להיות מחובר לדבר שנמצא מעבר לעולמו של האדם. פרעה שלומד לשים לב לעיתוי לומד שיש "עולם" מקביל לעולמו. עיתוי הוא תחילתו של המפגש עם האחר.
כשחשבתי על הנקודות הללו מצאתי שהן מקבילות לתהליך שעוברים בני אדם וזוגות בתהליך טיפולי.
הרבה פעמים אני נשאל מהו הזמן הנכון לגשת לתהליך ייעוצי. ומהו הדבר אשר יצליח או יכשיל תהליך ייעוצי.
התשובה היא אחת: מידת קושי הלב. כאשר האדם או מי מבני הזוג נמצא בעמדת הקשיית הלב תהליך טיפולי לא אפשרי. אפשר לאלץ אדם לגשת למפגש ייעוצי וטיפולי אך תהליך לא יתרחש. בכדי שתהליך יתרחש חייבים לרכך את הקשיית הלב. כשהלב אטום אזי אין הקשבה ובוודאי שאין אפשרות לשינוי. האטימות הזו גוררת תסכול והתנהלות שיש עמה כוחנות. הקשיית הלב נובעת מחוסר אמונה ביכולת לשינוי, אז המציאות חוזרת לסדרה הסערה נרגעת אפשר להמשיך ולשרוד. זה מה שקורה פעם אחר פעם עם פרעה. הנקודה המכרעת החוסמת את הלב זהו קושי מובנה להשתנות. ממילא בכדי לא להיכנס למלכודת הזו מומלץ לכל אדם ולכל זוג לעשות שינויים יזומים בחייהם בכדי "לאמן את שריר" ההשתנות.
פרעה מתחיל לרכך את האטימות שלו כאשר הוא אינו מצליח בעזרת חרטומיו לחקות את משה הן בהפסקת מכת הצפרדעים והן בהבאת המכה במכת הכינים. חוסר האונים שהוא חש מכריחה אותו לצאת ממקומו. כך גם אצל האדם או אצל זוג כאשר הם מגיעים לחוסר אונים שם מתחיל השינוי. ובתנאי שיחד עם חוסר האונים יש שביב של אמונה ותקווה לחפש מוצא אחר. הנקודה הנוספת המאפשרת את פתיחת האטימות היא העיתוי במפגש. בתרבות הישראלית אנחנו מאד ישירים במסרים אך גם בעיתוי שבו אנו אומרים דברים זה לזו. אין לנו יכולת איפוק. הישירות הזו לא מאפשרת לאדם להיפתח אל הזולת, הוא נשאר כלוא בתוך עולמו, רק קביעת עיתוי לפגישה מאלצת את בני הזוג להתחשב זה בזו ולהיפגש וממילא מאפשרת להם הקשבה הדדית.
באופן פרדוכסלי כשזוג מגיע לקושי היותר גדול של אטימות הלב ישנה הזדמנות מהנקודה הזו לצמוח, לפתוח את הלב ולהקשיב זה לזו אחרת הזוג והאדם עצמו יתנהלו עם עצמם ועל יד עצמם בהקשית הלב.
חשוב מאד לזהות את אטימות הלב, לא לעבור לסדר היום וממילא מהנקודה הזו להתחיל להיפתח האחד לזוגתו. צריך לשים לב לנקודה בה הקשר מתדרדר להקשיית הלב, לקבוע עיתוי לפגישה ולא לדלג על חוסר האונים לשתף את תחושת חוסר האונים של מי מבני הזוג ולתעל אותו להתחלת תהליך. צריך לנצל זאת לצורך הכרה בעד כמה הזוג או מי מבני הזוג צריכים ורוצים ללמוד את סוד ההקשבה.
בהצלחה  
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com