קבלת התורה - הקבלה הזוגית

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת נשא ולחג השבועות תשפ"ג
כולנו רגילים לכנות את חג השבועות בכמה שמות שונים כגון חג הביכורים, חג מתן תורה וחג קבלת התורה, כאשר כל שם מבליט פן אחר בחג.
השם "חג קבלת התורה" מעניין במיוחד, נעמוד על המשמעות בתנועת הנפש "לקבל".
כבני אדם הנמצאים בעולם העשייה, אנו נוטים לעשות, לתת, לקבל וכו'. אך לנו קשה יותר "לקבל" עד כדי כך שבזוהר מופיע שאדם מתבייש להסתכל בפני האחר שנותן לו מתנת חינם.
בכדי לקבל אדם צריך להרפות מהציפיות מהתוכנית שלו כלפי המציאות. המדרש מספר שהקב"ה שאל את האומות האם הם מוכנים לקבל את התורה ומיד הם שאלו מה כתוב בה. מה משמעות השאלה, האומות רצו לבדוק האם התורה תואמת את התוכנית שלהם, את הציפיות שלהם, את מה שהם חשבו שראי להיות בתורה. בכל פעם שאומה שמעה שהתורה כוללת ציווי שלא תואם את הציפיות שלה היא לא הייתה מוכנה לקבל את התורה.
קבלה דורשת הרפיה גמורה ומוכנות להכנס לעולם הפנימי של הנותן בלא שום ביקורת. רק אז אפשר באמת לקבל. זו המשמעות העמוקה באמירה "נעשה ונשמע". מקבלים את התורה האלוקית כמות שהיא בלא ביקורת ותנאים.
גם בעולם הזוגי תנועת הקבלה אינה פשוטה, היא דורשת ראשית כל להסתכל על בן הזוג בעין טובה, במיוחד במקומות בהם הוא מתנהל בניגוד לציפייה, בניגוד למה שחושבים שצודק או נכון. קבלת הזולת היא להסתכל על המהות. והמהות העצמית של האדם היא לא המעשים שהוא עושה או לא, אלא על האישיות שלו. כמו שרחל אומרת לרבי עקיבא כשהוא היה רועה צאן "ראיתיך שאתה צנוע ומעולה". אלו הן מידות הנפש ולא אוסף מעשים.
מעבר לעין הטובה, קבלה היא המוכנות לעזוב את המבט המצפה והביקורתי ולהכנס לעולם של הזולת. קבלה היא להבין איך הטוב של הזולת פעמים מתגלה באופן שונה לגמרי מהאופן בו אנו מתנהלים.
ואף מעבר לכך, לקבל את הזולת היא המוכנות לא להתבונן על הצודק, אלא על הגילוי מה הוא המסתורין של בן הזוג. אין בן זוג שאין בו מסתורין.
התלמוד במסכת קידושין דן בכבוד התורה ובכבוד תלמידי חכמים, הוא מנסה לברר כבודו של מי עדיף. האם כבוד הספר או כבוד האדם - תלמיד החכם החי. מסכם התלמוד שכבוד תלמיד חכם עדיף כי הוא תורה מהלכת.
במקום אחר מבארים חכמינו שלכל אחד מישראל ישנו אות בתורה, כלומר לכל אחד מישראל יש ערך ייחודי שהוא אמור לגלות, בחינת תלמיד חכם שרק הוא יכול לגלות.
אם כך כל אחד מישראל יש בו בחינת תורה מהלכת ובכדי שהיא תוכל להתגלות היא חייבת הקשבה, בחינת קבלה אמיתית.
בהצלחה  
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com