פרשנות בזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת בראשית תשפא
והנה אנו שוב מתחילים סבב של מפגש עם פרשות השבוע וההארות לחיים הזוגיים והמשפחתיים.
"ונתחיל מבראשית..." - אפשר להתבונן על פרשת בראשית מכמה נקודות מבט.
בפרשה ישנם דיאלוגים רבים: דו-שיח בין ה' לבין האדם, בין האדם לחווה, בין הנחש לחוה ועוד.
כאשר ברקע הפרשה מתארת את הנפילות של האדם.
אני רוצה להתבונן בנפילת אדם וחוה באכילת עץ הדעת.
הנחש פונה אל האישה ואומר לה מסר לא נכון המזמין תגובה.
חוה עונה לנחש וסותרת את דבריו "... מפרי עץ הגן נאכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון".חווה מוסיפה פרט קטן ומבטאת בזה את החומרה בה היא רואה את האיסור לאכול מפרי עץ הדעת.
.הנחש לא רק מזלזל בדבריה, אלא אף נותן פרשנות לאיסור אכילת עץ הדעת.
"... לא מות תמתון כי יודע אלוקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עינכם והייתם כאלוקים ידעי טוב ורע".
התוצאה של חטא אכילת פרי עץ הדעת היא התחבאות האדם "ויתחבא האדם ואשתו מפני ה'".
עד לרגע הזה האדם ואשתו לא הרגישו בעירומם - בריחוק בינם לבין אלוקים.
לאחר החטא יש ריחוק בין האדם לבין אלוקים. זו הייתה המגמה של הנחש - ליצור חיץ בין האדם לבין אלוקים.
הפרשנות שנותן הנחש לדיבור האלוקי הוא שורש כל הרע. הפרשנות של הנחש יוצרת אוירה של תחרות בין האדם לאלוקים. כביכול אלוקים לא רוצה מתחרים לכן "אל תאכלו מעץ הדעת".
בהמשך הפרשה קין הורג את הבל מפני שהוא ראה את הבל כמתחרה ולא ראה את ההזדמנות שנקרתה לדרכו "אם תיטיב שאת, ואם לפתח חטאת רובץ".
כאשר הדיאלוג נושא אופי של עימות, אופי של תחרות, הדיאלוג לא מצמיח שום דבר מעבר לפירוד, חוסר תקשורת ומלחמה. אך כאשר אין פרשנות וחוסר כנות. ובמקום זאת ישנה ישרות וכנות אז הדיאלוג הוא מצמיח.
הרבה פעמים גם בתקשורת בין בני זוג או בני משפחה בכלל, המרחב הזוגי והמשפחתי מזדהם בגלל פרשנות הלוקחת את הזולת לעמדה של תחרות, מאבק על מקום וכד'. כל פרשנות שכזו כאשר היא לא מתבררת היא שורש לריחוק בין בני זוג.
פרשנות מובילה לפירוד ופירור האגד הזוגי והמשפחתי.
במקום להיות ענייניים, נכנס חשש שיש אינטרסים לא ישרים וכנים בין בני הזוג.
במהלך תקופת החגים הלכתי לקניות ובזמן שאני מחכה בתור לקופה אני שומע דו-שיח בין בני זוג. הבעל מספר לאשתו שהוא לא קנה מוצר מסוים. בתגובה אשתו אומרת לו, בטח לא קנית בגלל שהמוצר הזה היה יקר "וחסת על ממונם של ישראל" הבעל התחיל להצטדק וכמובן עבר לפסים לא נעימים.
השיח ירד לפסים מאוד היררכיים. מי בעל כח גדול יותר?! וכל זה נגרם מהפרשנות של האישה. חשבתי שכל זה יכול היה להיחסך אם האשה הייתה בודקת אצל בעלה מדוע הוא לא הביא את המוצר. אז היא היתה מגלה שפשוט המוצר אזל. זו דוגמא קטנה איך דו שיח מזדהם כאשר בתווך נכנסת פרשנות מנקודת מבט הלוקחת את הקשר למקום לעומתי במקום לקחת אותו למקום זוגי.
יהי רצון שנשכיל להיזהר מפרשנות הנובעת ממבט לא נקי. שנצליח לאמת את המחשבות שלנו לפני שנקפוץ למסכנות.  
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com