פורים - חג של צניעות?!

ידועים דברי הרבי מליובוביץ' שפוסעים בפרשות השבוע יחד עם מאורעות הזמנים. כלומר, כל פרשה נוגעת במשהו באירוע החל באותו השבוע.
בשבת הקרובה נקרא בתורה את פרשת צו ויחול גם חג הפורים. ישנו קשר פנימי בין הפרשה ופורים.
הפרשה פותחת בקרבן העולה ובפינוי הדשן, הדשן הוא השאריות הנשארות מהקרבן.
התורה מצווה את הכהן להרים את הדשן ולשים אצל המזבח ואחר כך להוציא אותו אל מחוץ למחנה למקום טהור.
התורה מצווה את הכהן המטפל בדשן ללבוש בגדי כהונה ומדגישה במיוחד את המכנסים. לאחר מכן הכהן חייב להחליף את בגדיו טרם ההוצאה של הדשן אל מחוץ למחנה.
המתבונן על הפרשה תוהה מדוע ישנו צורך לפרט מכל הבגדים דווקא את המכנסיים, איזה סוד התורה באה לחשוף?!
לעניות דעתי הסוד הוא "הצניעות".
הדשן הוא השאריות של הקרבן ובחשיבות גם כן, עד כדי שעל מנת להרים אתו הדשן יש צורך בבגדים ייחודים, ולהוצאת הדשן צריך בגדים חדשים.
לכל מופע של החיים יש בגדים אחרים, ישנו לבוש אחר.
הצניעות זו ההכרה הנכונה איך להופיע בכל הקשר: לטובת הרמת הדשן צריך הכהן להיות לבוש מדו בד וללבוש מכנסיים ולהוצאת הדשן אל מחוץ למחנה צריך בגדים חדשים.
חג הפורים כלפי חוץ זהו חג של שמחה של הורדת המחיצות אך כלפי פנים זהו חג של צניעות.
חג שאדם אמור לשמור על ההקשר הנכון שלו.
במגילה אחשוורוש מבקש מאשתו להראות את יפיה לעיני כולם ואילו אסתר שומרת על יפיה.
בחיים בכלל ובחיי הזוגיות בפרט ישנם מסגרות שונים.
לכל מסגרת יש את המופע שלו את הלבוש המתאים לו - זוהי צניעות. האופן בו אדם מתהלך בביתו אינו דומה לאופן בו הוא יוצא אל החוץ.
האופן בו אדם חושף את עצמו בתוך חדרי חדריו אינו האופן בו יצא לרשות הרבים.
החכמה היא לדעת להתאים את הלבוש המתאים להקשר המתאים.
חוסר צניעות היא המחשבה שכל המופעים בחיים זהים.
אנו זקוקים להרבה הבנה, תיאום וכבוד הדדי בכדי לשמור על הצניעות של הזוגיות. לדעת באיזה לבוש להופיע בכל מופע של החיים.
העיקרון הזה נכון הן לגבי הלבוש כמשל להתנהגות ראויה בכל מצב בחיים וכמובן לבוש כבגד.
יהי רצון שכל זוג יוכל לדעת את סוד הצניעות בזוגיות.
 

 
 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!