עשיר ועני בזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת כי תשא תשפ"א
פרשת השבוע מפגישה אותנו עם אחת הנפילות הגדולות, אם לא הגדולה ביותר של עם ישראל. חטא העגל חטא, חטא  שמהווה כביכול את הפספוס הגדול. את הרוממות של ראיית קולות, עם ישראל מחליף בהגשמת עגל.
המחשבה האלוקית תמיד מקדימה תרופה למכה.
הפרשה פותחת בפקידת ישראל "ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם".
המפקד הוא עצמו מכפר על בני ישראל.
במה המפקד מכפר?
אפשר היה לחשוב בדיוק להפך, כשעם ישראל חוטא ומונים אותם אזי מתברר גודל החוטאים. אלא התורה מבארת את מהות המפקד. המפקד לפי התורה הוא המפגש עם התוכן הפנימי של ישראל. כל אחד מחויב להביא מחצית השקל, כלומר באופן יסודי ושורשי כל אחד יקר ומיוחד לפני ה"מקום" ונערך לא לפי מעשיו ופעולותיו אלא בעצם שייכותו לעם ישראל. בתמצית זוהי סגולת ישראל. בדיוק כמו שיעקב אבינו לפני מותו מברך כל בן ומבליט את מעלותיו בשונה מאחיו, אך בסוף כולם מסביב למיתתו כולם מושווים כבניו בלא קשר למעלתם הייחודית.
עם כל זה שהמפקד מגלה את הנקודה הפנימית בישראל, ישנו אזכור לעשיר ולדל. "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט...לתת את תרומת ה' לכפר על נפשותיכם".
התורה מבקשת מאיתנו ללמוד משהו מאד יסודי הן מהעשיר והן מהדל.
העשיר, מכח רכושו הרב מסוגל לתת עד בלי די, תנועת הנפש הפשוטה שלו היא יכולת הנתינה. אך להכיר שגם הוא צריך לקבל זה קשה, לכן הוא מצווה לתת מחצית השקל בכדי ללמוד את כח הקבלה. העני תנועת נפשו הטבעית היא יכולת הקבלה אך לתת זה דבר שבעינו למעלה מיכולתו.
באה התורה ומבארת שהעני חייב להכיר בכך שהוא יכול וחייב לתת ממה שיש בו.
המפקד מכפר בכך שהוא מלמד כל אחד להרחיב את מגבלות נפשו למקום שהוא לא מכיר בעצמו וזוהי הכפרה – ההשלמה.
בכל אדם ובוודאי ובכל זוג יש רגעים של עושר ועוני, יש מצבים בהם האחד הוא עשיר והשני עני. הנצחת מצב זה יוצרת קשר מעמדי וממילא הקשר יהיה כוחני ה"עשיר" יהיה מעל לעני.
אם האדם הפרטי יראה עצמו ברגעים מסוימים "עני", חסר משמעות ומלא פגמים ואשמה ואילו ברגעים אחרים "עשיר"  - מלא סיפוק עצמי, על גג העולם. זו ראייה מסוכנת מאד המביאה לגאווה או לחילופין לייאוש. הראיה הנכונה היא ראייה שלמה, אישיות שלמה שמצבים מסוימים באים לקדם וללמד את האדם על עצמו. בנפילות יש שיעור חשוב ביכולת לקבל יד תומכת לקום "כי שבע ייפול צדיק וקם".
גם במרחב הזוגי כל אחד מבני הזוג חייב להיות במקום של הערכת תרומתו וערכו למערכת הזוגית בבחינת "עשיר" וגם להכיר שפעמים הוא בבחינת "עני" הזקוק להעצמה וכח מבן הזוג. בכדי להיות בו זמנית גם עשירים וגם דלים חייבים לרענן את שריר הנתינה ואת שריר הקבלה. אין אדם שלא יכול לקבל ולהוקיר את הקבלה שלו ואין אדם שאין לו מה להאיר. ככל שבני זוג יתמלאו מראיה כזו את הזוגיות כך הם ירפאו מראש כל נפילה זוגית כי בנפילות נזכרים שבו זמנית כל אחד הוא גם "עשיר" וגם "דל" לכן יש תמיד אפשרות לרקום ולתקן.
בהצלחה
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!