עין טובה בזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת וירא תשפ"ג
פרשת השבוע ממשיכה להפגיש אותנו עם דמותו המיוחדת של אברהם אבינו.  אחת הפרשיות המרתקות ביחס לאברהם אבינו היא פרשת הסנגוריה של אברהם על אנשי סדום. הקב"ה משתף את אברהם אבינו בכוונתו לטהר את רשעות אנשי סדום.
במקום לתמוך בהחלטה האלוקית בא אברהם אבינו ומתווכח עם הקב"ה ומנסה להציל את אנשי סדום. מניין ה"חוצפה" של אברהם אבינו ובכלל מה עומד ביסוד כוונתו?
הרי הם רשעים!? אם כן, מדוע לא לתת לקב"ה לטהר את הרשעות הרי העולם סבל מספיק מרשעות דור המבול ודור הפלגה.
המשנה בפרקי אבות ממקדת אותנו בשלשה מאפיינים שהם סימני ההיכר של אברהם אבינו ותלמידיו: עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה.
מהי עין טובה? עין טובה היא המבט המתבונן בפנימיות המציאות ולא רק במה שנחשף על פני השטח. כשאברהם "מתווכח" עם הקב"ה הוא בעצם טוען שכבריות שנבראו על ידי ה' יש בהם פוטנציאל חיובי גנוז ואת זה צריך להוציא ולגלות. אברהם אבינו רואה מעבר למה שנמצא גלוי פה ועכשיו. העין הטובה מצדיקה את המציאות.
חכמינו מספרים ומתארים עד להיכן מגיעה הראיה של העין הטובה: מסופר על שחסיד שפדה משביה בת ישראל והשכיבה תחת מיטתו למחרת שאל את תלמידיו במה חשדוהו, כלומר מדוע הם חשבו שהוא הטמין אותה שם. ברור שבהסתכלות שטחית יש מקום לחשוד באותו החסיד להתנהגות לא ראויה אך לתלמידיו היה ברור שהוא הטמין אותה בכדי להגן עליה.
במערכת הזוגית ישנם הרבה מצבים בהם אחד מבני הזוג נוהג באופן מפתיע, באופן שעל פניו נראה לא תקין, זה יכול להיות בדבר פעוט וזה יכול להיות בדבר משמעותי יותר.
בקלות רבה בני זוג יכולים ליפול למבט שלילי, למבט ביקורתי ובזה להביא על עצמם קשיים מאוד גדולים בקשר הזוגי. החשדות מבטאים חוסר אמון שבסופו של דבר עלולים להגשים את עצמם, אך מבט של לימוד זכות, אמון בטוב הגנוז בעצם הקשר הזוגי, מוציא את החיובי שבבני הזוג ובקשר הזוגי.
ככל שיש אמון וכנות בין בני זוג, האמון יזמין מציאות חיובית.
לא פעם פגשתי בזוגות שרק בגלל האמון והכנות ששררו ביניהם, אזי בשעת נפילה של מהם, אז  התגלה הכוח הזוגי להתמודד עם השבר. יסוד היסודות לקשר בריא בין בני זוג הוא העין הטובה של שניהם זה כלפי זו ועל הקשר המשותף.
יהי רצון שנזכה להתמלא בעין טובה ובכנות זוגית בלי סודות, הסתרות וחוסר כנות. 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com