נביאי שקר בזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת ראה תשעח.
בפרשה שלנו משה רבנו מזהיר את עם ישראל מאחד הקונפליקטים הגדולים יותר העומדים בפניהם ערב כניסתם לארץ ישראל.
עם ישראל יגיעו לארץ ויקיימו את המצוות ובתגובה הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע רב על עם ישראל. או אז, משה רבנו חושש ומזהיר, שכל אחד עלול להחזיק את השפע לעצמו. במקום לבנות חברה בעלת תודעה לאומית, כללית כל אחד יסתגר בארבע אמותיו, ידאג לאינטרסים הפרטיים שלו, לא יהיה כלל.
כדי לא ליפול למלכודת הזו, משה רבנו מצווה את בני ישראל להיזהר ולהקריב רק במקום אשר יבחר ה'. רק למקום אחד יעלו כל אחד ואחד מישראל בכדי להודות, לשבח ולהתפלל לה' ולא תחת כל עץ רענן כאומות העולם. יתרה מכך, משה רבנו מצווה את בני ישראל שלא לעבוד את אלוהי הניכר של העמים בארץ ישראל ובנוסף, להכרית ולאבד כל זכר לעבודה הזרה.
נשאלת השאלה,  מדוע להרוס את מה שנשאר מהעבודה הזרה?
מדוע לא להסתפק בלא לעבוד לאותם אלים ולהשאיר את השרידים למקדשים וכד' כמצבה לדיראון עולם לאותם אלילים?
לעניות דעתי, זו אותה הנקודה, אך באופן ההפוך. כלומר, בכדי ליצור את אותה חברה מאוחדת אי אפשר להשאיר משהו העלול לפורר את הלכידות, דבר שעלול להשאיר אפשרות לבלבול בעתיד. אסור להשאיר אפשרות שאיש הישר בעיניו יעשה. אי אפשר להשיא מקום לאי בהירות בזהות של עם ישראל - מאין באנו ולאן פני האומה. לכן יש צורך להכרית ולאבד כל זכר למכשלה עתידית.
בהמשך משה רבנו מצווה לבדוק את כל נביאים, האם הם נביאי אמת, הנאמנים לה' ותורתו או שמא הם נביאי שקר.
זו החלטה קשה.
הרי הנביא בהגדרה מבטא את דבר ה' המתגלה כרגע לא את המסורת מימים ימימה.
איך אפשר להבדיל ולגלות את נביא השקר? במיוחד כאשר נביאי השקר היו אנשים בעלי כוחות מיוחדים.
אומרת התורה, וכך פוסק הרמב"ם ( ר' משה בן מימון), נביא המתנבא בנבואה הסותרת את נבואת משה רבנו והתורה, הוא נביא שקר.
גם אם הוא בעל כוחות מיוחדים כבלעם הרשע שהיו לו כוחות ובכל זאת היה שקר.
הציווי לבירור המתמיד הזה בין נביאי האמת לנביאי השקר הצריך לאורך הדורות לא לאבד את הכיוון.
על אף שלפעמים המסע של האומה מתארך ויש רגעים של חוסר ודאות, ישנו רצון להתלות בגורם על שיורה את הדרך. חייבים לבדוק כל הזמן מהו הכיוון הערכי ולא לסמוך על כיוון הרוח הפופוליסטי.
גם בעולם הזוגי הקונפליקט שהזכרנו קיים, פעמים רבות לאחר שאדם, איש ואישה כאחד מגיע למעין שלווה ורוגע בחיים, יש עבודה ומשפחה, לפתע צצות תהיות על מימוש העצמי, הרבה פעמים התהיות הללו מביאות זוגות למשברים קשים.
ארכיטקט ידוע סיפר לי שהוא שם לב לתופעה מעניינת, הרבה זוגות לאחר שעברו תהליך שלם של תכנון ובניית בית מגורים, הזוגיות מתחזקת ופעמים מתפרקת.
לאור מה שנאמר זה מובן, בניית בית מעוררת שאלות של זהות עצמית.
שאלות אלו ייתכן ובונות ומחזקות את הזהות הזוגית או שהן יוצרות פרוד בין בני זוג.
ה"תרופה" לתופעה הזו היא הברור מהו ה"מקום" המאחד של הזוגיות.
מהו הן המקום הפיזי אך לא פחות מזה מהו המקום הנפשי והרוחני המשותף אליו שואפים, שאליו חוזרים?
ה"מקום" המהווה את הציר המרכזי של הזוגיות בבחינת "ועלית אל המקום".
כאן מגיעה האזהרה הגדולה, להיזהר מנביאי שקר המבלבלים את האדם ואת הזוגיות, כל הזמן לבחור בין עיקר וטפל.
לא פעם ולא פעמים מגיעים אליי זוגות על סף פירוק הזוגיות, אחד מבני הזוג חש שה"מקום" שלו התערער.
מחוץ לזוגיות הייתה תחושה שיש משהו שיכול, ולפעמים רק באופן זמני להשלים את ה"מקום", אך המחיר הוא בעצם הזוגיות עצמה, זוהי פעולה של "נביאי שקר".
כל הזמן צריך לבחור בין עיקר וטפל.
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!