משבר גיל ה 40 והקשר לפרשת השבוע

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת מטות-מסעי תשפ"א
עם ישראל נמצא לפני הפרידה ממשה רבנו, כבר חילקו בגורל את ארץ ישראל לנחלות וברגע הזה ה' מצווה את משה על המלחמה עם מדין. המלחמה עם מדין מזכירה את המלחמה עם עמלק שנערכה כארבעים שנה, גם במלחמת עמלק וגם במלחמת מדין המלחמה היא של ה'.
מהמלחמה הזו עם ישראל לומד הלכות והנהגות רבות. אתמקד בשתי נקודות שמלוות אותנו בחיי הזוגיות בפרט ובחיים בכלל.
ה' מצווה את משה "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך".
משה מצווה "....החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין". הביטוי "החלצו" הוא ביטוי מעניין ויחיד, הוא לא הופיע במלחמת עמלק. משמעות המושג היא שאלו שמשתתפים  במלחמה הדבר בבחינת שליחות. זו אינה מלחמת הישרדות אלא מלחמה מכוונת מטרה.
מדוע כל כך חשוב להדגיש את מימד השליחות? שליחות נותנת משמעות נוספת למעשה.
הדבר הנוסף המיוחד הנלמד ממלחמת מדין בא לידי ביטוי בסוף המלחמה. משה רבנו מלמד את עם ישראל על המשמעות למלחמה של אומה. האומה הנלחמת לכבוש את ארץ ישראל או לשחרר את עם ישראל מאיום כלשהו. הנלחמים אינם רק האוחזים ברומח והחרב אלא כל האומה. אלא ששמרו על העורף ואלא שבפועל נלחמו. השותפות אינה פעילות זהה של כולם אלא איחוד הכוחות למען מטרה משותפת.
המערכת הזוגית נמצאת בהתמודדות תמידית כלפי פנים וגם כלפי חוץ. הכוונה היא שההתמודדות היא לא בין בני הזוג, אלא גם בני הזוג כאחד המתמודדים מול דברים שונים.  ההתמודדות יכולה להיות מתוך תודעה של שליחות ואזי תייצר שמחה משותפת, תאפשר כוחות משותפים או לחילופין ההתמודדות תיגבה כוחות ותרוקן את המערכת הזוגית. אפשר לראות את זה בצורה מאד יפה בשני המצבים הבאים. ניקח לדוגמא בני זוג שמתמודדים עם הורה מתבגר של אחד מהם. אפשר לראות את ההתמודדות כגזרת גורל שנפל עליהם וממילא הם נאלצים לבצע את "רוע הגזירה", או לחילופין ניתן להתבונן בה כשליחות בעלת מטרה נעלה וממילא הראיה הזו מקלה בפועל בעצם הטיפול ועל המשמעות היותר רחבה של המערכת הזוגית והמשפחתית.
ראיה שכזו הזו תעניק שמחה להתמודדות כיון שישנה מטרה גדולה לעשיה שיכולה להיות מאד קשה. דוגמה נוספת יכולה להיות ההתמודדות של אחד מבני הזוג עם משבר כלשהו. אם רואים את המשבר רק כבעיה של אותו בן/ת זוג, אך המגמה הזוגית היא לשרוד את הקושי. המבט הוא מבט רחב יותר של שליחות. השליחות היא ביטוי לסולידריות של הקשר הזוגי, לביטוי של הכח הזוגי. אם כך ככל שהסולידריות באה לידי ביטוי, כך הקשר מתחזק ועל אף הקושי המעשי שעלול להיגרם או אפילו תחושה שהופר ה"שוויון" בין בני הזוג, המבט הרחב יותר נותן ערך מוסף לתמיכה שכל אחד מעניק לזוגתו ולהיפך. אותו ערך מוסף נותן שמחה וביטחון בקשר לשני בני הזוג.
נפגשתי לא פעם בזוגות החווים משבר בעקבות משבר "גיל הארבעים" של אחד מבני הזוג. תחושה של איבוד דרך ומשמעות שאליו הגיע אחד מבני הזוג. אם בני הזוג מתייחסים להתמודדות מתוך ראיה של שליחות אזי הקושי של האחד מחזק את הקשר. אך אם ההתמודדות היא ממקום שהבעיה היא רק של אחד מבני הזוג, אזי הזולת מנסה לשרוד את המצב והזוגיות נחלשת.
ממילא השותפות של בני זוג בהתמודדות עם אתגר הן חיצוני כמו עזרה לאחד ההורים או התמודדות עם משהו בין בני הזוג אינה צריכה לבוא לידי ביטוי באופן זהה אך מתוך שייכות והזדהות ואז שני בני הזוג מתמודדים יחד, לעיתים האחד "עובד" קשה יותר מהשני אך כאשר המטרה משותפת מתוך ראיה רחבה, השותפות לא נמדדת בכמות ההשקעה אלא היא שותפות איכותית וערכית.
בהצלחה
 
 
 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com