הדבר מקובע או ניתן לשינוי?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת וישלח תשפ"ד
הפרשה שלנו מהווה נקודת מפנה מפתיע ביחסים המורכבים בין יעקב לעשיו. יעקב יצא חזרה לביתו שלא על פי התוכנית של אמא רבקה, הוא שולח מלאכים לברר האם השנאה של עשיו עדיין במלוא עוזה. המלאכים חוזרים ומודיעים ליעקב שלא רק שהשנאה באיבה אלא הוא מלווה בצבא חזק של ארבע מאות חיילים. מכאן יעקב נוקט סדרת פעולות שלא רק משנים את ההתנהלות של עשיו אלא אף את התייחסותו של יעקב.
הוא מתכונן לקרב, הוא מתכונן לפייס את דעתו של עשיו ע"י מתנות והוא מתפלל, שולח יהבו על ה'. אך כל הפעולות הללו משנות בסופו של דבר את גישתו של עשיו ואף את גישתו של יעקב. כשמתבוננים בהכנה של יעקב למפגש ישנו תיאור מרתק ומפורט של האירוע. יעקב עורך רשימה מאד מכובדת של מתנות, הוא מחלק את המתנות לפי קבוצות. עיזים לחוד תיישים, גמלים, פרות, פרים אתונות ועיירים. כל קבוצה לחוד ורווח בין כל קבוצה וקבוצה. יעקב מצווה את הנוהגים של בעלי החיים כשתגיעו אל עשיו תגידו את נוסח הדברים הבא: "גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני". לבסוף לפני שיעקב משלח את כל הכבודה אל עשיו הוא נפרד מהם כך ותעבור המנחה על פניו. מה פשר החזרה על הביטוי "פנים"? כאשר יעקב בפועל נפגש עם עשיו הוא אומר לו כך "כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים"  מה קרה ליעקב מהסתכלות על אחיו כמי שמבזה את הבכורה כמי שכל כולו שייך לעולם החוץ החיצוני?  איך הוא מדבר כך? יעקב מבין שלא בכדי עשיו אחיו ולא לחינם ה' יתברך זימן את המפגש ביניהם. לכן צריך להתבונן בפנימיותו של עשיו, אולי יש איזה טוב המסתתר מאחורי כל החיצוניות וה"ידיים ידי עשיו". כאשר יעקב רואה את הפנים הגנוז הוא יכול להגיד לעשיו כראות פני אלוקים ראיתי פניך. השינוי שחל אצל יעקב משנה גם את ההסתכלות של עשיו.
הרבה פעמים אצל בני זוג המכירים זה את זו היטב ובמיוחד כאשר חיים יחד שנים רבות מתפתח מבט קבוע אחד על השני. המבט הזה יכול להיות מסוכן לזוגיות, כי הוא מקבע את היחסים. כל זמן שמתקבעים יחסים טובים ניחא, אך כאשר מתקבעת התייחסות שלילית ומבט שלילי האחד כלפי השני זה מאד מסוכן לזוגיות.
המבט פוגע באמון הזוגי, הוא פוגע ביכולת של בני הזוג לגלות את הפנים זה את זו ומשאירה את הקשר למה שהיה נכון בעבר.
יעקב אבינו נקרא בפי חכמינו בחיר האבות. הוא ירש העין הטובה מסבא אברהם ואת המבט המעמיק מאבא יצחק. רק מבט כזה אפשר לו לשנות את היחס שלו כלפי עשיו.
כך גם ברמה הזוגית, האמון בעצם הקשר הזוגי צריך להזמין מבט חיובי המחפש את הפנים של הזולת ולא מתקבע על המופעים החיצוניים. גילוי פניו של הזולת הוא לא השלכה של המחשבות שלי, אלא מוכנות כנה וחיובית לגלות היכן הוא מונח.
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com