כיצד להתכונן למפגש זוגי?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת יתרו תשפ"ב
בפרשת השבוע עם ישראל חווה את הפגישה משמעותית  ביותר עם השכינה, הלא היא מתן תורה. כאשר מתבוננים בתהליך שעם ישראל עובר עד הפגישה אפשר לראות תהליך בעל שלבים חשובים בביסוס פגישה וקשר באשר הם ובמיוחד כלפי השכינה.
השלב הראשון עוסק בקריאה של ה' למשה, קריאה "שמזמינה" את בני ישראל ליעוד, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. היעוד יתממש בכך שבני ישראל יקבלו את דבר ה' ויתמסרו לו.
משה מעביר את דבר ה' , את "ההזמנה" לעם ישראל ותשובתם היא "כל אשר דבר ה', נעשה".
מכאן, עם ישראל מקבל הדרכה מפורטת איך להתכונן למפגש.
ההדרכה למפגש מפורטת מאד. החל מהזמן "היו נכונים לשלשת ימים", דרך התקדשות והיטהרות.
בשיא המפגש, לאחר שהעם רואים את הקולות, משה ניגש אל הערפל. יש משהו הנוגע בנצח במציאות שאינה מוגדרת, מעין המשך למפגש כאשר הוא לא תחום אל הערפל.
התבוננות בתהליך שעם ישראל עובר מעלה שהמפגש מחייב הכנה. ההכנה מתחילה מ"ההזמנה" של הקב"ה. התכלית למפגש היא היות עם ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש. אח"כ ישנו זמן המפגש עצמו המאפשר הכנה וציפייה וכלה דרך הכנה מעשית התקדשות.
בחיים הזוגיים ישנם אינספור מפגשים. בתחילת הזוגיות כל מפגש מרגש מאוד, מתכוננים אליו. המפגש של זוג צעיר אחרי תקופת חיים שבה כל אחד מבני הזוג היה עסוק בעולמו. אך ככל שהזמן חולף, החיים נופלים לשגרה, השגרה מייצרת תחושה של מובן מאליו. אין תהליך הכנה שמאפשר מפגש.
בכדי לייצר מפגשים זוגיים ברמה עמוקה ומשמעותית חייבים לעבור תהליך, תהליך המייצר התכווננות זוגית. צריך שתהיה הזמנה מהאחד אל הזולת. כלומר כאשר מי מבני הזוג רוצה לפגוש את הזולת ולא באופן סתמי, אלא באופן משמעותי חייבת להיות "הזמנה". הצורך דרוש בכדי להסב את תשומת הלב של הזולת לצאת מהשגרה, לצאת ולראות את הזולת. לאחר מכן צריכים לייצר אוירה מתאימה למפגש הן בזמן והן במקום, כך שיהיה מקום שבו בני הזוג ירגישו חופשיים ולא מאויימים.
מפגש שקורה כלאחר יד, יסבול מאווירה של שטחיות וחוסר דיוק. לא פעם מגיעים אלי זוגות כאשר רק אחד מבני הזוג מעוניין בפגישה. הזולת מגיע שלא מרצון מלא ואפילו מתוך כפייה. כמעט תמיד פגישות אלו הם בגדר "ברכה לבטלה". רק הזמנה של האחד את השני, יחד, לבוא לפגישה וההסכמה של שני בני הזוג מאפשרת תהליך. אחרי ההסכמה והרצון המשותף חייבים לברר מה הם תנאי הסף של כל אחד בכדי שהמפגש יצא לפועל כראוי.
בהצלחה בתכנון מפגשים זוגיים מוצלחים. 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com