מסע גילוי במרחב האינטימי

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת תולדות תשפ"ב
הפעם אעסוק בסוגיה מאד רגישה.
התורה מספרת שישנו רעב בארץ וכתוצאה מכך יצחק אבינו נאלץ לרדת לארץ פלישתים. אנשי המקום שואלים אודות רבקה יצחק אומר להם שהיא אחותו "כי ירא לאמר אשתי היא". אז מופיע הסיפור הבא "ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. ... ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך..."
מהפסוק ברור שהתורה שתמשה בביטוי "יצחק" כאשר הכוונה היא ליחסי קרבה ואינטימיות. אם כן מדוע התורה משתמשת בביטוי "ויצחק"?
אלא שהתורה בעדינות ובטוהר לשונה מלמדת אותנו דבר חשוב מעין כמותו.
בפרשת בריאת האדם התורה מתארת את בריאת האדם פעמים. באחת האדם נקרא "זכר ונקבה בראם" ובפעם השנייה מדובר על "איש ואישה".
הרב סולוויצ'יק במאמרו איש האמונה, טוען שבאדם ישנם שני פנים ה"אדם הטכנולוגי" והאדם "איש הקהילה". ההבדל בין שני הצדדים הללו הוא שהצד הטכנולוגי מתייחס אל החיים כאוסף של משימות שצריכים להגשים ולבצע. ואילו הצד הקהילתי מוטרד מהקשרים הייחודיים והאיכותיים שהאדם קושר עם סביבתו המביאים חותם ייחודי. כך גם אפשר להתבונן על המערכת הזוגית כאשר האדם מצווה לעסוק במצוות הפריון. הקשר האינטימי הוא משימה שצריכים "להשיג". אפשר לראות את המחויבות שהבעל חותם עליה בכתובה. התורה מתארת את האבות בטהרתם, כמתייחסים אל החיים לא רק כאוסף של משימות אלא כמרחב של גילוי של אישיות הדדית.
כלומר, כאשר יצחק מתייחס אל רבקה אשתו מתוך "ויצחק", מדובר על התייחסות שיש בה מן השמחה. שמחה היא תולדה של גילוי של משהו חדש. קשר אינטימי הוא לא רק הצלחה טכנית ובעלת תוצאה של יחסי אינטימיות. קשר של קרבה יכול להיות רק כאשר האישיות של האחד נפתחת ומגלה מפגש אצל האישיות של השני. גילוי ופתיחות כזו מתאפשרים רק כאשר ישנו בטחון בקשר הזוגי ומוכנות הדדית להכיר האחד את השני במרחב חדש ומשמח. הגילוי הזה מתאפשר כלמידה של שפה חדשה בין בני זוג. מה נעים, מה מענג, מה משמח ובאיזה מרחב כל אחד מרגיש חשוף ומה מעניק לו בטחון.
תנועת הנפש היא לא פרקטית, טכנית היא תנועה אחרת. העולם הגדול מדבר בשפה שעיקרו הוא טכני ואילו התורה בטהרתה מדברת בשפה שהיא שפה אחרת ייחודית לכל זוג.
ישנו צורך ראשי ללמוד איך זוג יוצא למסע גילוי כזה במרחב האינטימי. איך יוצאים למרחב הזה מתוך קדושה וטהרה מתוך בטחון ושמחה של גילוי הדדי.
אם אתם רוצים ללמוד את השפה הזו אשמח להיות לכם לעזר.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com