כשיש "חושך" בזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת בא תשפ"א
מקובל לחשוב שכל מכה במצרים לא באה לשעתה, אלא יש לה מסר לדורות, כמסר נצחי ועל כך השאלה: איך אפשר לצאת בכל יום ממצרי "מצרים"?
נתבונן במכת החושך. מכת החושך זו המכה האחת לפני האחרונה. כלומר, אם רואים את המכות כעולות בחומרתן, מכת החושך אמורה להיות חמורה מאוד, מעט פחות ממכת בכורות.
בהתבוננות פשוטה קשה לראות במה המכה כל כך חמורה?! אין בה סכנת נפשות כמו במכות האחרות?! בסך הכל היה חושך?!
אלא שדווקא מכה זו מלמדת על נקודה מאוד חשובה לאדם הפרטי ולחברה בכלל. ואף מעבר לכך, זוהי נקודה קיומית.
"ויט משה את ידו על השמים ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים. לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ...".
הפסוק מדגיש מספר נושאים:
א: לא ראו את השמים: כלומר, אין תקווה, אין אפשרות להרים את המבט מהרגע הנוכחי לעבר לאופק ואף מעבר לו.
ב: לא ראו איש את אחיו: אין קשר בין בני אדם, אין לאדם מקום לא ביחס לעצמו ולא ביחס לחברו.
בכדי לחיות אדם חייב מחד אופק לשאוף אליו ומאידך מקום שיגדיר אותו. המקום אינו רק המקום הפיזי אלא הקשר עם הזולת. כל שלטונו של פרעה נבע מיכולת השליטה שלו על הזולת, מהמקום של פרעה לעומת האחר - העבד.
כאשר לא ראו איש את אחיו אין את המעמד של פרעה ביחס לעצמו וביחס לאחר כל השיטה התמוטטה.
 מכת החושך בעצם מוסרת מסר שהשיטה הישנה לא תקפה, חייבים שיטה חדשה.
כלומר, חברה חייבת להתבסס מחד על קשר שוויוני בין איש לאחיו, שיטה בה יש לראות איש את אחיו לא ממקום היררכי אלא ממקום של עין בעין ובמקביל שבירת תקרת זכוכית ומתן אפשרות לשאיפות ולחלומות. רק כך חברה יכולה להיות חברה צודקת, חופשית, חברה בה אנשים יהיו מאושרים.
אנחנו רואים היום עד כמה עקרונות אלו נמצאים בשיח החברתי - החיפוש אחר המקום של כל אדם. אך בעיקר החיפוש אחר התחושה בה יש לכל אחד חשיבות כי "רואים" אותו. ראו את האישיות של האדם, הייחודית שלו ולא החפיצו אותו. זה נכון לגבי הפרט וזה נכון לא פחות לגבי הכלל. היום כאשר אנחנו נמצאים בעיצומו של הסגר השלישי כבר מדברים על הנזקים של הסגר מבחינה חברתית, מבחינת הדימוי של האדם את עצמו.
העקרונות הללו חשובים מאד במערכת הזוגית, הביטחון של בני זוג נובעת מהתחושה שבה כל אחד מבני הזוג מרגיש כי רואים אותו, רואים את המקום הייחודי שלו במערכת הזוגית. כאשר המבט הוא ממקום שוויוני ולא מלמעלה למטה. במקום שכל אחד רואה את זולתו תיתכן תקשורת. כאשר אחד מבני הזוג מרגיש שאין לו מקום כי דעתו לא נחשבת לדוגמה, אין תקשורת זוגית נכונה והזוגיות נמצאת בסכנה.
מחקרים רבים נעשו בתחום ההתבוננות האחד בפני חברו. עצם הראיה מרפאת המון תחושות מודחקות, תחושת של ניכור וכד'.
לסיכום, זוגיות זקוקה לראייה משותפת זה בפני זה. זוגיות זקוקה לתחושת בטחון הדדי בכדי לחלום חלומות גבוהים - זהו התיקון של מכת החושך.
בהצלחה  

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com