מכלול האושר בחיים הזוגיים

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת כי תבוא תשפ"ב
פרשת השבוע עוסקת במהותה של עבודת ה' ובדרך להגיע לכך. באמצע אמירת הקללות, התורה מזהירה שעם ישראל ישתעבד לאומות העולם "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל".
מכאן אפשר להסיק שכל מגמת עבודת ה' היא לעבוד בשמחה ובטוב לבב, לא רק מתוך מחויבות אלא מתוך שמחה. מיד נשאלת השאלה איך מגיעים לאותה שמחה שהיא לא רק המלצה אלא הוראה?
ברצוני לעיין בשלש עניינים המופיעים בפרשה בכדי ללמוד כיצד להגיע לאותה שמחה כמציאות תמידית.
לאחר הבאת הביכורים למקדש, הכהן מניח את הביכורים לפני המזבח משתחווה וחוזר לביתו. בסוף העלאת הביכורים מופיע ביטוי מאד מעניין, "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך..." . לכאורה הביכורים הם ראשית הפירות, שאר הפרות עדיין לא הבשילו. לאיזה טוב הפסוק מתייחס?
אלא, לאחר שמביא הביכורים עולה לירושלים ניגש לכהן לפני המזבח אז המבט שלו על החיים מקבל משמעות אחרת. הוא מתבונן על כל מה שעתיד להיות בעיניים של השגחה ולכן כל מה שיהיה הוא טוב ועל הכל הוא שמח. הכהן מרגיש שהוא חוסה תחת כנפי השכינה זאת המשמעות בביטוי ושמחת בכל הטוב הכל הוא טוב.
בהמשך הפרשה התורה מזכירה שבסוף שלש שנים אדם צריך לקיים וידוי מעשרות, כלומר להעיד שהוא הקפיד להפריש את מעשרותיו. התורה מסכמת את מצוות וידוי מעשרות בביטוי מיוחד מאד "את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים..." ובתגובה "וה' האמירך היום". כלומר, אתה האדם בחרת להיות נאמן לה' וה' בוחר בך. בעצם התורה מדגישה את חשיבות הבחירה כביטוי לנאמנות.
מכאן עוברת התורה לעסוק  באיסור להניף ברזל על המזבח מפני שהמזבח בא להאריך את חיי האדם ולא לקצר אותם ואילו הברזל הוא ביטוי לכלי הברזל, לכלי נשק המקצרים חיי אדם. המשמעות היא שעבודת ה' היא לא בכח - בעבודת ה' לא מניפים ברזל.
ולבסוף מופיעות הברכות והקללות, המשמעות היא שעבודת ה' היא משמעותית אם יש עליה ברכות או לא עלינו קללות. אין תנועה שהיא חסרת התייחסות וממילא חסרת משמעות.
כל הנושאים הללו הם המביאים את השמחה, את המבט החיובי על המציאות, היכולת לבחור, ניטרול תנועות הכוחנות וההבנה שלכל דבר יש משמעות. כל אלו מולידים תחושת משמעות סיפוק ושמחה.
אין מערכת זוגית שלא רוצה שמחה וטוב לבב. כדי להגיע לשמחה בקשר הזוגי חייבים מבט חיובי. על בני הזוג לראות מה יש בחיים ולא מה אין. לראות ולהבליט את העובדה שהחיים אינם מובנים מאליהם לכן מה שיש הוא משמעותי וחיובי. בני הזוג צריכים להבין מתוך המבט הזה לבחור בקשר הזוגי ולהבין שכל דבר הוא משמעותי ומשפיע על הקשר. הקשר לא מחזיק מעמד מכח ההרגל והאינרציה. ולבסוף הכרעות זוגיות נעשות מתוך כבוד הדדי ולא מתוך תנועה כוחנית של אחד מבני הזוג.
מכלול הכלים הללו מבטיחים הרבה שנים של שמחה וטוב לבב.

 
 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com