מי נחש (הנחושת) בזוגיות?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת חקת תשפ"ג
תחילת הפרשה עוסק בטהרת הפרה האדומה, לאחר מכן הפרשה עוסקת בכניסה לארץ כשבפועל קפצנו כשלושים שנה וכבר עם ישראל נלחם עם סיחון ועוג. יחד עם הניצחונות הגדולים ישנם משברים שונים: חוסר מים, סוגיית הלחם הקלוקל שהוא למעשה המן.
אנו הקוראים, צופים באירועים תמהים ולא מבינים "מה עובר על עם ישראל". אחרי כל הניסים הגלויים והניצחונות על האויבים איך אפשר כך סתם להתלונן.
חכמינו מבינים שסמיכות הפרשיות בין מות מרים לחוסר במים אינו מקרי. הם מבינים שכל זמן שמרים הייתה בחיים, המים לא פסקו מעם ישראל, באר ניסית ליווה את העם בדרך.
ואז מתחזקת התמיהה עוד יותר, איך בני ישראל בהיותם תחת חווית הנס באים בתלונות כה קשות. כך גם בפרשת המן המלווה את ישראל כמעט ארבעים שנה, איך אפשר להתלונן?!
אחת התשובות נעוצה במאמר חז"ל "אין בעל הנס מכיר בניסו". כלומר, אדם הרגיל לחיות באווירה שהיא למעלה מן הטבע, במעין מציאות ניסית, הוא לא מעריך את הנס שבו הוא חי.
התגובה האלוקית לכל הנפילות של עם ישראל בפרשה מכוונת ליסוד של הכרה של בעל הנס בניסו. באותם הכלים שמאפשרים לא ליפול במבט העיוור כלפי הטוב ולהתמקד ברע ובחסר.
נעבור ונתבונן בכל השלבים: ראשית ה' מלמד אותנו שאפילו מאבן אפשר להוציא חיים - מים. ממש כמו שמופיע בפרקי אבות לגבי אחת התכונות של רבן יוחנן בן זכאי שהיה רואה את הנולד, אין הכוונה שהוא ראה את מי שעתיד להיוולד, שהרי זו לא חכמה, אלא שהאמין שתמיד משהו חדש יכול להיוולד. כי ה' הוא המוליד.
משה לא נשבר מעוצמת התלונות, אלא מכח האמונה בעין הטובה שבטוב שבישראל וכך הוא ממשיך להנהיג את ישראל. גם לאחר שאהרון מת ובאים השרפים ופוגעים בישראל ה' מורה למשה רבנו לעשות שרף נחושת כדי שכל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה וחוזרים בתשובה נחש הנחושת יכול להביא להתבוננות. נחש הנחושת יכול להחזיר את ישראל למוטב.
מקור הרע - הנחש יכול להוליד מבט אחר תלוי בהסתכלות. העין הטובה היא האמונה שהכל ניתן לשינוי היא יסוד כל מערכת זוגית. הזוגיות עצמה היא נס. העובדה ששני אנשים שונים מסכימים ונשארים יחד הוא ללא ספק נס אך משכיחות הנס בעלי נס פעמים מאבדים את הנס שוכחים להבליט את החיוב ורק מבליטים את המחירים שכל אחד משלם זה מערער על הבטחון והיציבות בקשר.
זוגיות היא בחירה מתמדת בין עיקר וטפל.
העין הטובה היא היכולת להבחין בין העיקר, על מה שווה להשקיע במסירות נפש ועל מה לא. מבט כזה מאפשר להתבונן בחסרונות בבחינת נחש הנחושת שכל מי שראה אותו התרפא.
החיסרון משרת את התיקון.
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com