מי מנהל הכל?

ימבט זוגי ומשפחתי לפרשת ויצא תשפ"ד
הפעם אפתח בסיפור חסידי, מסופר על חסיד של הרבי מקוצק שהיה בקשיים כלכליים גדולים מאד ממש רעב ללחם. כשהגיעו מים עד נפש ובנותיו הגיעו לפרקן החליט החסיד לפנות לרבו ולבקש את ברכת הצדיק ואת עצתו. אגב, יידוע שהרבי מקוצק היה ידוע בדרישתו לאמת המוחלטת.
הגיע החסיד לצדיק ושטח את הקשיים שפוקדים אותו בהקשר חתונת בנותיו. הרבי הקשיב ואמר שהוא ישלח את החסיד לאדם אמיד מאוד שאף הוא חסיד, בלווי מכתב ובעז"ה תהיה לו ישועה. שמח החסיד והזדרז  להכין את הצידה המועטה שהייתה לו. הוא שם פעמיו אל החסיד האמיד עם המכתב מהרבי מקוצק. הגיע אל החסיד האמיד אשר קיבלו בהכנסת אורחים מפוארת, ולאחר ששטח את קשייו ומסר את המכתב, העשיר שקע במחשבות ופתאום אורו פניו והוא הלך והביא לחסיד העני מטבע אחד ושלח אותו בברכת מזל טוב לדרכו. החסיד העני היה בהלם, וחשב זה כל מה שהוא מעניק, אפילו מכתב ההמלצה לא סייע בעבורו?!
יצא לפאתי העיר כולו מלא צער וכעס, הוא ישב בצד הדרך ופנה אל ה' בתחנונים. הוא התפלל "ריבונו של עולם לאחר שהרבי אכזב אותי והעשיר אכזב אותי אין לי אלא לפנות ולשטוח את ליבי אליך". תוך כדי תפילה הוא שומע כרכרה נעצרת לידו ובה יושב אותו חסיד עשיר ששילח אותו, העני הבחין שהכרכרה עמוסה כל טוב. אמר העשיר לעני "כל מה שיש פה שלך הוא". כעת החסיד העני היה מבולבל לחלוטין ושאל "אם התכוונת לתת לי מלכתחילה, מדוע העברת אותי את הביזיון קודם בנתינת מטבע אחד?"
ענה העשיר שבמכתב היה כתוב "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" הבנתי שאני צריך להיות הצינור של ה' ולא להחליף אותו, ולכן רק לאחר שהתייאשת מבני אדם יכולת לפנות באמת אל ה' ואז יכולתי באמת להיות רק צינור.
איני יודע אם הסיפור התרחש או שאולי מדובר במעשיה אך ברורה הכוונה. סיפור המעשה הוא מעין מה שקורה בפרשת השבוע, ויש למסר השלכה לכל מה שעובר עלינו.
בפרשה, רחל מקנאה באחותה ופונה אל יעקב אשר בעיניה איש אלוקים "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי" , תשובתו של יעקב לא מובנת "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן".
כאשר קוראים את תגובת יעקב קשה לא להתפלא על הכעס שלו, איפה החמלה וההבנה למצבה של רחל? איפה ההזדהות?
יעקב אבינו איש האמת מבקש לרומם את המבט של רחל ושל כולנו ולראות שאלוקים ורק הוא לבדו מנהל את מה שמתרחש בעולמנו – אנחנו רק שליחים. במצב בו אדם, מערכת זוגית ואף חברה נמצאים במצב קיצון, אנחנו מחפשים מישהו שאפשר להישען עליו, מישהו שיהיה אחראי למצב, שיבטיח שהכל יהיה בסדר. במצב כזה ישנו חשש שנשכח שהכל מנוהל על ידי ההשגחה העליונה וכולנו שליחים. מבט מוטעה לא מביא רוגע ומזור, אלא מעצים כעסים ואכזבות הן במישור הכללי והן במישור הזוגי. אך אם נתרגל להתבונן בעיניים מאמינות במציאות חיינו תהיה לנו יותר סבלנות האחד כלפי השני, נשליך אל ה' את יהבנו ונתפלל מקירות הלב – ויידוע שאין תפילות חוזרות ריקם.
יהי רצון שנשמע הרבה בשורות גדולות וישועות נפלאות


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com