תיקון משבר אמון זוגי, האפשרי?

אחד המשברים הקשים שזוג יכול לעבור במהלך חיי הזוגיות זהו משבר אמון, ככל שמשבר האמון עמוק יותר כך קשה יותר לשקם את מערכת היחסים.
הרבה זוגות במהלך הזוגיות עוברים משבר שכזה, אך לא יודעים כיצד לשקם את היחסים ולגשר על הפער התהומי.
כך גם קורה לעם ישראל בפרשה שלנו, בפרשה לא רק שאנחנו שומעים על המשבר, אלא גם על התיקון.
בתחילת הפרשה התורה מסיימת את ציווי בניית המשכן בציווי על שמירת השבת "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בית ישראל אות היא לעולם...." מיד לאחר מכן ישנו תיאור של חטא העגל.
החטא שבעטיו הקדוש ברוך הוא רצה לכלות את בני ישראל.
מיד משה רבנו יוצא חוצץ ומנסה לפייס את ה' כאשר הוא עדיין על הר סיני ואפילו הוא לא הספיק לרדת ולחוות את המעשה הנורא - משה רבנו מצליח.
מה היה הסוד של משה רבנו?
משה רבנו מבליט כלפי ה' שני יסודות האחד הוא הברית אשר כרת ה' עם ישראל.
היסוד השני הוא העלאת זיכרון יציאת מצרים "למה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה".
בהמשך הפרשה לאחר שמשה רבנו מעביר את בני ישראל תהליך של תשובה, משה פונה אל ה' ומבקש, לאחר שאתה מבקש שאעלה את עם ישראל אל ארץ ישראל לא ברור לי (משה רבנו) איך השכינה מלווה אותנו?
במילים אחרות משה רבנו נוקט בכמה טיעונים בכדי לתקן את שבירת האמון.
ראשית הוא הגביה את המצב מהגורם ומהדבר אשר שבר את האמון לעבר התבוננות בעצם הקשר.
הקשר בין עם ישראל לקב"ה מתחיל מהאבות, מהברית ששייכת לעולם של נצח וממשיכה דרך יציאת מצרים בנאמנות שבני ישראל גילו והוכיחו. ממילא המעשה החד-פעמי עם כל חומרתו מקבל הקשר אחר לעומת המשבר באמון שנוצר בחטא העגל.
הדבר השלישי שעושה משה רבנו זוהי ההתבוננות לעתיד.
ישנו ייעוד לעם ישראל, לא רק הסתכלות כלפי העבר, אם עם ישראל מסוגל לקחת את האחריות על העתיד אזי המשבר באמון הוא לא כל כך חריף שאין ממנו תקנה.
המשכה של הפרשה עוסק בהתניות שה' משיט על עם ישראל בעת כניסתם לארץ, זאת כביטוי לתשובתם המלאה - יחסי עם ישראל והקב"ה מקבילים ליחסי זוגיות בכלל.
זכור לי זוג שנמצאו במשבר אמון קשה, הם היו במצב שלא האמינו האחד לשניה, להבטחות שבפעם הבאה זה לא יקרה - האמון היה בתחתית.
השאלה שריחפה באוויר הייתה, איך לשקם את האמון?
ראשית ניסינו יחד לתת מקום לתחושה הקשה, למשבר. אך מיד סייגנו אותה בהקשר של הזמן ומקום בו דברים התרחשו.
לאחר מכן, ביקשתי מבני הזוג להתבונן על מערכת היחסים, רוב הזמן הגורמים למשבר לא נמצאים במרחב הזוגי  - אלו אירועים חד פעמיים.
אחר כך בני הזוג נזכרו מה מאפשר להם לראות האחד בשניה את הבחירה אז.... לראות את הברית ביניהם,
לראות את אירועי השיא שהיו בקשר בעבר.
כשהזוג נהג כך היה לו הרבה יותר כח ובטחון בקשר בכדי להתמודד עם הנפילה, עם שבירת האמון.
היה לזוג תשתית יותר טובה בכדי להכניס את הקושי להקשר ולהתבונן מה צריך לתקן לעתיד.
בין בני זוג הנמצאים במערכת טובה ישנן עליות אך מוכרחות להיות ירידות.
בין בני אדם שונים המתפתחים כל הזמן ישנן נפילות. הנפילות מאפשרות להתגבר וכך להעמיק את הקשר הזוגי.
אך כל זה יכל להתרחש רק אם בני הזוג יעבדו כל הזמן על זכירת ושמירת רגעי השיא בתודעה הזוגית.
 כך יעגנו את הקשר ויספקו לו יציבות, בטחון וכח לתקן.
בהצלחה
 

 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!