מידת הכעס בזוגיות

פרשת השבוע, מפגישה אותנו באחד האתגרים הגדולים שיש לכל אחד מאיתנו, ההתמודדות עם כעס.
ישנם לכאורה שני סיפורים מקבילים המסתיימים אחרת לחלוטין, המפגש בין יעקב לעשיו והמפגש בין שמעון, לוי ושאר האחים עם שכם בן חמור.
עשיו כועס מאוד ומכין צבא שלם בכדי להכריע את יעקב פעם אחת ולתמיד, הרי עשו הכריח את יעקב לברוח ולחכות בכל השנים הללו רחוק מבית אביו, תוצאת המפגש מפתיעה מאוד, עשיו אינו מעוניין לפגוע ביעקב, ואף מעבר לכך, הוא מוכן ללוות אותו ולהגן עליו.
ולעומת מפגש זה, המפגש בין בני יעקב עם שכם בן חמור הסתיים אחרת, כאשר תוצאת המפגש היא החרבת שכם, אכזבתו של יעקב והאילוץ לעלות לבית אל.
מהו אותו הגורם לכך ששני מפגשים אלו יסתיימו ויתנהלו אחרת?
למפגש של יעקב ועשיו קדמה הכנה מדוקדקת, יעקב מברר לעצמו מהי מטרת הפגישה ונערך מעשית, נפשית ורוחנית לגרוע מכל, הוא נכנע לכעס. הפגישה עצמה מתוכננת מבחינתו של יעקב עד כדי כך "שכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". יעקב מצליח להשפיע גם על עשיו ולפוגג את כעסו.
אצל בני יעקב אין את אותו התהליך, שם התרחש תהליך שונה, שמעון ולוי מתעמתים עם יעקב וטוענים כלפיו יעקב, "הכזונה יעשה את אחותינו?!". כלומר, מה שמטריד אותם זהו הצדק המוחלט ולא ראייה כוללת אשר הייתה מבליטה גם צדדים נוספים.
בברכות יעקב לאחים לפני מותו מאפיין יעקב את ההתנהלות של שמעון ולוי "בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש ...". כלומר, הקושי של יעקב הוא עם הכעס ואפילו אם הוא מוצדק.
מדוע הכעס גם כאשר הוא מוצדק הוא לא נכון?
הכעס פוגע בראש ובראשונה בכועס, הוא מסתיר את מקור הכעס ונותן דרור להתנהלות כוחנית ולמקום של האגו.
כדי להתמודד עם כעס חייבים להקשיב למחולל הכעס, להקשיב למחולל הכעס אצל הכועס.
נתבונן ביעקב ומכאן נגזור גזרה שווה לחיים שלנו.
יעקב מבין שהכעס של עשיו נובע מהתחושה שהוא - יעקב לקח את מקומו של עשיו, כביכול לא מעריך אותו "לא רואה אותו".
אם כך מחליט יעקב לעשות את תשובת המשקל להבליט את מקומו של עשיו לא רק ביחס לעשיו אלא קודם כל ביחס לעצמו - ליעקב.
לבסוף הוא יאמר לעשיו "כראות פני אלוקים ראיתי פניך". רק אז עשיו משתכנע שאין לא על מה לכעוס יותר.
אך אצל בני יעקב נאמר "הכזונה יעשה את אחותינו". והתגובה לטענה האמתית באה ממקום של עלבון השפלה והצורך להילחם בתחושות אלו, לא לפתור אותם ולפרק אותם.
זוהי קללת הכעס.
התייחסות מודעת לאותן התחושות יכולה להוביל למקום אחר.
בכל מערכת זוגית ישנם כעסים קטנים וגדולים, כעסים שנובעים ממכלול סיבות.
כאשר ההתייחסות היא לתופעת הכעס ולא למחולל שלה, התוצאות עלולות להיות הרסניות.
לדוגמא: אחד מבני הזוג יכול להתאכזב כי בקשתו לא התמלאה והוא חש כעוס.
באם הוא לא יגיע לעומק הכעס ויברר מה חולל את הכעס, הוא יגיב בכוחנות, הוא יביע את בקשתו ביתר עצמה.
אך לא תמיד זה יוביל לתוצאה המבוקשת – הלא היא היענות לבקשה.
לעומת זאת, אם הכועס ירד לעומק הכעס, הוא יבין שהתסכול נובע מכך שלא הבינו את בקשתו וזהו הדבר שחולל את הכעס, אזי יש סיכוי לתקן את התקשורת ובזה לפתור את הכעס משורשו.
זוהי תורה שלמה שעיקרה הוא לא לחפש את הצודק אלא את התמונה הרחבה וליצור הבנה הדדית עמוקה ורחבה יותר.
יהי רצון שנזכה לרומם ולתקן את הכעס
בהצלחה
 אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!