מידת החסד בזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת חיי שרה תשפ"ג
פרשת השבוע עוסקת בשידוכיו של יצחק אבינו. העיסוק בשידוך לא מהווה רק מציאת התאמה בין שניים, אלא להבין את הסוד של הזוגיות.
התבוננות בפרשה מבליטה שני כוחות שנראים לכאורה הפוכים. כאשר אליעזר עבד אברהם מספר את קורותיו ללבן ובתואל אביה ואחיה של רבקה הם עונים כאחד "כי מה' יצא הדבר". אך בהתבוננות במעשי אברהם אבינו וכן במעשי אליעזר רואים כמה התאמצות והשתדלות יש מאחרי השידוך של יצחק אבינו לכאורה ההפך מהאמירה מה' יצא הדבר.
המהר"ל מפראג אחד מענקי המחשבה היהודית בכל הדורות, התייחס לעצם הקשר הזוגי כנס. כלומר, היכולת של האדם בבחירתו לכרות ברית עולמים עם מישהו אחר ובכך לצמצם את חירותו הוא מנוגד לטבעו של האדם. האדם הוא יצור הישרדותי ובכך הוא חושב קודם כל על עצמו. זוגיות, היא תנועה שאינה עוסקת בחשיבה של האדם על עצמו, אלא על הזולת, על הזוגיות, על הקשר. אמנם יש הרוצים לטעון שבכדי להביא המשך חייבים את הקשר הזוגי אך אנו רואים אצל בעלי החיים שהם לא משמרים זוגיות ארוכת שנים אלא רק עד שיש המשכיות ואזי כל אחד ממשיך את חייו, לבד או בקבוצה.
לכן טוען המהר"ל שזוגיות היא נס- "כי מה' יצא הדבר". אך בכדי שיתרחש נס האדם חייב לפעול. לכן אליעזר מקבל ציווי: ראשית לא לקחת אישה מבנות כנען אלא מבני משפחתו של אברהם אבינו. שנית אליעזר מחפש מישהי עם מידת חסד מופלגת.
מה המיוחד דווקא במידת החסד? כאשר אליעזר מובא לבית בתואל, לבן מקדים ומכניס אותו לביתו אך התורה מדגישה שהדבר הראשון שלבן רואה זה העושר שאיתו בא אליעזר. חסד הוא לראות את צרכי הזולת ולא את עצמך.
התבוננות נוספת בפרשה מבליטה את העובדה שהן אליעזר והן יצחק אבינו נמצאים על העין. כלומר מעיין. יצחק אבינו בבאר לחי רואי ואליעזר על העין. לעניות דעתי זה לא סתם תיאור מקום.
המיוחד במעיין שהוא תמיד שופע מעין ביטוי לשפע נצחי. המשמעות לכך היא שכאשר עוסקים במציאת זוגיות, אפשר לראות את הזוגיות כסוג של מקח שכל אחד "קונה" את הזולת - עניין אגואיסטי לחלוטין. אך אפשר לראות את השתדלותו של האדם כביטוי שמה' יצא הדבר, ממילא המעשה של בניית הזוגיות היא גילוי על ידי מעשיי בני אדם את הרצון האלוקי כי מה' יצא הדבר.
ככל שיש חסד בין בני זוג, אזי בני הזוג קשורים לאותה תנועה אין סופית של "עולם חסד יבנה" לראות את צרכי הזולת לפני סיפוק הצרכים האגואיסטים, כך אדם ידע שההשתדלות שלו היא ביטוי נכון ולא ביטוי למגמה אנוכית.
זו הכוונה של הקדמונים שאמרו שזוגיות מתאפשרת רק כאשר בני זוג עובדים על מידותיהם. לעבוד על המידות הכוונה לקחת תנועה טבעית שקשורה לאדם הפרטי "לדאוג לעצמי" שהיא תנועה ההישרדותית ולרומם אותה לדאגה לרווחת הזולת.
יהי רצון שנזכה לרומם את מידותינו מתוך שמחה ובכך להוסיף חסד ובטחון לקשר הזוגי.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com