מחלוקת בונה - מחלוקת הורסת

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת קרח תשפ"ב
פרשת השבוע מפגישה אותנו מחד עם אחת התכונות האנושיות יותר שיש ומאידך מדובר בתכונה שרובנו מנסים להתכחש אליה כמה שיותר – הלא היא תכונת המחלוקת והכבוד. בכדי לנסות ולהכנס לפרשה הלא פשוטה והמופלאה הזו אני מבקש להתבונן בעניין הנראה כלא קשור, אך לעניות דעתי הוא מהותו של לב העניין. חכמינו דרשו על הפסוק "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך...תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם". במה תלמידי חכמים מרבים שלום? בעובדה שהם מביאים כל אדם לנקודת ראות נכונה על התורה.
כלומר, כל אחד חולק על חברו בדבר מה. בפרשת השבוע מבחינים בהרס שגרמה מחלוקת קרח ועדתו, כמה היא גרמה להרס ופילוג בעם ישראל.
נשאלת השאלה: איך אפשר להבחין בין מחלוקת שמרבה שלום לעומת מחלוקת שהיא מחריבה עולם?
חכמינו העירו שכל מי שפוגם באדם כלשהו, למעשה מחצין את הפגם שממנו הוא סובל. כלומר, אם אדם רואה בחבירו חסרון כלשהו, הדבר מלמד שהוא רגיש לחסרון הזה אחרת הוא לא היה רואה את אותו החסרון. קרח מטיח כלפי משה רבינו "ומדוע תתנשאו על קהל ה'". טענתו המרכזית הייתה שמשה ואהרון אינם מנהיגים את עם ישראל מתוך תחושת אחדות, אלא כחיצוניים וכאלו שחלילה מעל הקהל, לכן הם נפרדים מן הקהל.
בעצם טענתו, הסגיר קרח את תחושתו ואת נקודת מבטו. קרח ראה את עצמו כנפרד ונעלה מעל כולם ולכן לא היה יכול לקבל את מרותם של משה ואהרון. למעשה כל מחלוקתם הביעה פלגנות.
לעומתם, משה ואהרון ראו את מנהיגותם כשליחות שה' הטיל עליהם. הם לא ראו את עצמם כראויים יותר מאחרים- "בוקר ויודע ה' את אשר לו". המעשה שאמור להכריע בין שתי תפיסות העולם של משה ואהרון ושל קורח ועדתו, הוא הקרבת הקטורת.
מעשה הקטורת הוא הקרבה של אחד עשר סימנים שונים האחד מהשני. הסימנים מורכבים במתכון מיוחד, מתכון אלוקי האמור לבטא את ההשלמה וההרמוניה בין כל עשרת הסימנים. ישנה הרמוניה בין כל השונות בסימנים שאפילו הלבונה שכשלעצמה ריחה רע, ריחה מתעדן יחד עם כל שאר הסימנים.
כאשר עדת קרח מקריבה את הקטורת שלא מתוך ראיה הרמונית, הקטורת הורגת. אך כאשר ישנו רצון לכפר על בני ישראל מהמגפה שהתחילה היא מסוגלת לעצור את המגפה. הקטורת בעצם יוצרת הבחנה בין מחלוקת שמרבה שלום למחלוקת המחריבה את העולם. היכולת לראות את השונות של כל אחד בעין טובה, היכולת לראות את המתנה שכל אחד מביא לעם ישראל, היא העין הטובה של אברהם אבינו שעל ידה מתקנים את העולם. אך מבט הפוסל את הזולת, מבט הרואה את הפגם של הזולת מוביל למבט שמחריב את העולם.
גם בזוגיות נתקלים במחלוקת בונה או מחלוקת המחריבה את הזוגיות. אם הציפיה שבני זוג יהיו "תאומים" בכל, אזי בהכרח האגד הקושר את בני הזוג לא יחזיק מעמד. "ברצון" להיות אחידים לא מאפשרים לכל אחד את הלגיטימציה איתה הוא יכול לבוא לידי ביטוי. אך אם מניחים כהנחת יסוד שישנם שני בני אדם שונים ומיוחדים המשלימים בשונות האחד את השני אזי השונות והמחלוקת הם מרבים שלום לעולם. בכדי להצליח להביא שלום חייבים להקטיר קטורת, כלומר כל אחד מבני הזוג חייב לרצות להביא את השונה ומיוחד מבן הזוג לידי ביטוי לא רק כשנוח ונחמד, אלא גם כאשר קצת פחות וזאת מתוך מבט שהשונות היא המתנה שלהם כזוג.
הדרך לעשות זאת היא על ידי סקרנות כנה ובדיקה מה עומד מאחורי השונות של כל אחד מבני הזוג, ומה הסוד הטומן בחובו. רק כך אפשר להקריב את ריח הקטורת בזוגיות ולא לשטח ולרדד את החיים, אלא להעמיק בכך שהשונות מביטה מזווית אחרת, ריח אחר וכמובן לא מתוך התנשאות האחד על השני אלא מתוך עין טובה וענווה גדולה.
יהי רצון שנזכה
.  

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com