מה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת מצורע ושבת הגדול תשפ"ב
בשנה זו נזכה ששבת הגדול תתאחד עם פרשת מצורע. שני אלו מהווים את ההכנה ליציאה לחירות בפסח בשבוע שלאחר מכן.
השאלה הגדולה המרחפת בכל פסח הוא איך יוצאים לחירות כאשר העולם לאחר הפסח לכאורה חוזר לשגרה? במה פסח משאירה חותם אחר על החיים?
אחד התנאים לחגוג את חג הפסח הוא בכך שתמיד חג הפסח יהיה מחובר לאביב. האביב המסמל את התחדשות העולם בפריצה של החיים לאחר החורף. זו הסיבה שמעברים את השנה ומוסיפים עוד חודש אדר בכדי שחודש ניסן תמיד יחול באביב.
בשבת הגדול קוראים את התיאור לכך שבני ישראל לקחו את קרבן פסח ובדקו אותו במהלך ארבעה ימים עד להקרבתו, קוראים את תיאור יציאת בני ישראל מארץ מצרים ממש כלידת האומה. בפרשה מוזכרת לידה. לידת טהרת המצורע לאחר תהליך ההסגר, וההחלטה, תהליך ההיטהרות שכולל לא רק את הקרבת הקרבנות אלא גם את גילוח כל שערותיו.
תהליך ההיטהרות כולו הוא כמעין לידה – שכן לאחר התהליך מקבלים את המצורע בחזרה לקהילה כטהור וזך.
הצרעת היא נגע רוחני מאד מיוחד. הצרעת לסוגיה אינה רק מטמאת כמו טומאות אחרות, כגון טמא מת, שהמוות גורר בעקבותיו את הטומאה אלא היא הזדמנות. בצרעת הבית התורה מקדימה הקדמה מאד מעניינת "כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת...".
הביטוי "כי תבואו אל ארץ ..." מקביל לביטוי להקרבת העומר, זהו ביטוי חיובי. רש"י מביא את דברי חכמינו המסבירים שצרעת הבית הייתה הזדמנות לקב"ה לגלות לבני ישראל איפה הטמינו הכנענים את המטמונים שלהם.
אך ניתן לראות בנגע הצרעת כמתנה בעצם הופעתה. כלומר, עצם הופעת הצרעת הן באדם, הן בבגד והן בבית היא ההזדמנות להתייחס ולטפל בדברים, לא לעבור עליהם ולהפטיר כדאשתקד ובכך אפשר להתחדש. התעלמות והדחקה משאירים את המציאות ואת האדם בקיבעון. גם בעולם הרפואה הדבר הזה בא לידי ביטוי. כאשר יש לאדם חום או כל סימפטום אחר זה לא נוח אך זה מבורך כיוון שהחום מעיד על בעיה שצריך לפתור, אפשר להתייחס ולטפל בשורש הבעיה.
עניין ההתחדשות ושימת לב לשינויים הגורמים למשבר הוא נושא מאד משמעותי בכל מערכת יחסים ובמיוחד בזוגיות. מחד האדם מחפש את השקט שבשגרה, כך גם בני זוג יכולים להתפלל לימי שגרה מבורכים, אתמול מוליד את היום והיום מוליד את המחר. אך במצב שכזה אין אפשרות להתחדש ולהרחיב את אופק החיים ולהעמיק את הקשר בין בני זוג. ההתחדשות דורשת את המוכנות לזהות את סממני המתח והחיכוך בין בני הזוג, את נקודות השוני. אל לנו להדחיק אותן, אלא להתבונן בהן, לגעת ולפתוח אותן בכדי להיטהר מהרשמים הלא טובים. להיטהר ממה שלא נכון ולא מדויק באותו הרגע.
לקראת חג הפסח ישנו מתח, הכל מתנקז לרגע אחד "בדיקת חמץ", הכל צריך להיות מוכן לקראת החג. ככל שהמתח גובר עלולים לצוץ חיכוכים. אפשר לגשת למצב זה בגישה שכופה את החיים לשגרה של "מה שהיה הוא מה שיהיה". אך אפשר להתבונן בחיים מנקודת מבט אחרת. בנקודת מבט העוסקת במשותף בין בני הזוג, בעין טובה, במה השתנה בנו כבני אדם בשנה החולפת, כבני זוג ובחיים בכלל.
ייתכן ומה שהיה נכון עד כה, אינו מדויק כעת. תהליך כזה הוא תהליך מזכך, מטהר ומוליד עומק אחר. כך בני זוג יוצאים לחירות ונולדים מחדש.
בהצלחה חג פסח שמח וכשר
 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com