מה הכוונה?

פרשת משפטים מהווה את ההמשך לפרשת מתן תורה.
כל אוסף המקרים וההלכות שהתכנסו בפרשה תוחמות את מערכת היחסים הנכונה בין האדם לאלוקים ובין עם ישראל לאלוקים.
ישנם כמה ביטויי מפתח שמלמדים לא רק על היחסים בין האדם לאלוקים אלא גם על המערכת זוגית.
לגבי אדם שנקלע למציאות שהוא הרג בלא כוונת מכוון אדם אחר, התורה כותבת "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה". כלומר גם כאשר אדם עשה את המעשה החמור ביותר, לקח חיים של אחר, אמנם לא בכוונת זדון, יש אפשרות לתקן - ישנו מושג של תיקון.
אך לעומת זאת, "וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תיקחנו למות". כאשר אדם מתכוון בכוונת מכוון, במזיד, אזי התגובה אינה משתמעת לשתי פנים, התוצאה היא כיליון - מוות.
בהמשך הפרשה מופיעה תביעה של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל "אנשי קדש תהיון לי..." מגמת החיים היא קדושה - לרומם את החיים מעבר לצרכים תועלתיים, אגואיסטים בלבד למגמת קודש.
לקראת סוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא, מגלה לבני ישראל שבהליכתם אל הארץ ילווה אותם מלאך שיגרש את עמי הארץ מפניהם. התורה מבארת שהמלאך לא יפעל בבת אחת אלא "לא אגרשנו מפניך בשנה אחת...מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ". המלאך לא בא להחליף את מאמצי עם ישראל, אלא לעזור לעם ישראל לעבור תהליך.
נקודת המוצא שיש תהליך.
הנקודות הללו בונות יחס מיוחד לעצם הקשר בין עם ישראל לאביהם שבשמים.
כך גם במערכת הזוגית, ראשית המגמה של מערכת זוגית בריאה ומשמחת היא לא סיפוק תועלתי ואגואיסטי של מי מבני הזוג, אלא רצון לבנות מערכת יחסים של נאמנות בין שנים. כל אחד חייב להיות מוכן לצאת מגבולות עצמו לקראת הפגישה עם הזולת.
המוכנות הזו היא מעבר למשמעויות פרקטיות. המוכנות הזו בעצם תובעת מכל אחד לראות את העולם לא רק מנקודת ראותו אלא ממקום ראות חברו.
המערכת הזוגית היא תהליך של מפגש בין שנים הנמשך לאורך כל החיים המשותפים. כלומר, ישנן פעמים שישנו בירור או קבלה בין בני הזוג לגבי נושא מסוים. הציפיה היא שההבנות ירדו מיד לעולם המעשה.
דא עקא שבחיים הזוגיים שינויים והתפתחות לוקחים את הזמן שלהם זהו תהליך מורכב הדורש, ראשית - אמונה ושנית - סבלנות.
"מעט מעט" התהליך של הגדילה הזוגית מקביל לתהליך גדילה של עץ, מה קורה כאשר ישנם נפילות הן של שני בני הזוג או של מי מבני הזוג בעיני חברו.
בעולם הגדול מחוץ למערכת הזוגית, החברה מאד לא סובלנית, המשמעות היא, שלרוב יש מוכנות לטעות אחת ואח"כ יש שבירת הכלים. אך התורה מדריכה אותנו לברר "מהי הכוונה", האם ישנה כוונת זדון? האם בן הזוג נפל במכוון  כדי לפגוע בזולתו? אזי ישנה פגיעה מהותית בטבע.
אך אם הנפילה היא בטעות בלא כוונת מכוון אזי הזוגיות היא מערכת המקדשת את התיקון.
אני סובר שההכנסה של ערך התיקון בונה ומיצב את המערכת הזוגית, מאפשרת לה לקום ולתקן, הרי זו תמצית חייו של היהודי, לקום ולתקן בכך לשדר אמון בזולת.
אמון במערכת הזוגית
בהצלחה

 
 
 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!