מהי שותפות אמת?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת במדבר תשפ"ב
בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים ספר חדש, ספר במדבר - ספר הדרך.
עם ישראל מתארגן למסע לעבר ארץ ישראל. הפרשה מתארת את ארגון המחנה, המניין של עם ישראל ועוד. נדמה שתחילת הספר מזכיר תיאור של הכנות למבצע צבאי. אך בשונה ממבצע צבאי, תאור מחנה ישראל "מסגיר" את היחודיות שלו. כל המחנה מסודר ככוכב. כל שלשה שבטים יוצרים משולש וחונים לפי כיווני העולם צפון דרום מזרח ומערב ומאבטחים את  כלל המחנה.
היינו מצפים שבמרכז המחנה יהיו אוהליהם של משה רבנו, מנהיג האומה ואהרון אחיו, אך במרכז המחנה נמצא ארון ברית ה'. מרכז האומה הוא לא העוצמה הכוחנית או מנהיג האומה, אלא במרכז המחנה נמצא לב האומה מבחינה רוחנית - המשכן המבטא את הקשר המתמיד בין עם ישראל לאבינו שבשמים.
הנקודה הנוספת שמאוד בולטת בסידור המחנה הוא משמעות סדר החנייה. מחנה ישראל מסודר כך שלכל אחד יש את מקומו לפי מיקומו, שבטו ומשפחתו ולפי התפקיד שהוא עתיד לשמש. לדוגמה, שבט לוי מסודר לפי התפקידים השונים שכל משפחה ומשפחה ממלאת. הסדר נותן לכל אחד את מקומו וכבודו.
בהמשך הספר נפגוש בבלעם שיתבונן בסדר הזה מתוך השתאות ויברך "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל". אין קנאה ואין תחרות, ישנה שותפות. שותפות אמת נבחנת כאשר כל שותף סומך ומאמין ומכבד את מקומו של השני.
מחנה ישראל מזכיר את התיאור שאנו מזכירים בכל יום בקדושת המלאכים את ה'. "וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה ונותנים רשות זה לזה..." בלי קנאה ותחרות מתוך כבוד גדול.
תיאור מחנה ישראל הוא אות ודגם לכל מחנה המתכונן לקראת מסע כזה או אחר. החסידות ראתה את התיאורים השונים של מחנה ישראל כדוגמה לאדם הפרטי.
גם האדם הוא מעין התקבצות של כוחות וכשרונות שונים העומדים בפני מסע החיים. אפשר לתת לכל כח וכשרון שיש באדם הפרטי "למשוך" לאן שהוא ירצה ומאידך אפשר ואף חובה על האדם למצוא ערך שסביבו יאגד את כל  כוחותיו למילוי אותו הערך.
הדבר מקביל לארון שנמצא במרכז המשכן, שממוקם במרכז מחנה ישראל. אך לא רק בדמיון הזה האדם דומה לאומה, גם שאר כוחות האדם צריכים לעבוד באופן הרמוני ולא מתוך מלחמה פנימית. הדמיון הזה שייך גם לכל זוג וזוג. זוגיות היא המוכנות לצאת יחד למסע החיים. זהו מסע שיש בו משימות רבות, תחנות התמלאות ומימוש.
אפשר להתבונן על המערכת הזוגית כמו על מחנה צבאי בו יש מפקד ושאר החיילים. אך תיאור שכזה מזמין כל אחד מבני הזוג להלחם על מקומו.
במצב קיצוני מלחמה פנימית שכזו מפרקת את המערכת הזוגית, כאשר כל אחד נלחם על מקומו, אין שותפות. כדי שתהייה שותפות אמת כל אחד מבני הזוג חייב ראשית להכיר ביחודיות של בן הזוג ולכבד את מקומו. כלומר, שותפות אמת היא היכולת של כל שותף מתוך הערכה וכבוד לצמצם את עצמו ולתת לשני מקום.
אפשר להדגים את הרעיון במטבח. ישנם הרבה זוגות ששני בני הזוג מתמצאים במטבח, אם חלוקת התפקידים נעשית מתוך הערכה וכבוד אזי כל אחד מפנה לשני מקום באהבה מתוך שהוא סומך על השני ומרפה מהשליטה שלו באותו התחום. אך אם החלוקה נעשית אחרת ובאופן לא חיובי ונכון, חלוקת התפקידים תהיה מתוך אילוץ, סוג של מאזן אימה בין בני הזוג. היכולת לבנות שותפות אמת מבוססת על תקשורת בראיה בין בני הזוג, גיבוש מטרה משותפת ואימון על מימוש שותפות מתוך הרמוניה הקשבה וכבוד. לא מתוך מקום כוחני. מתוך אמון הדדי.
בהצלחה
 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com