מה בין חנוכה לצניעות?

מבט זוגי ומשפחתי לשבת פרשת וישב תשפ"ד
הפעם נתבונן בהיבט הזוגי והמשפחתי של חג החנוכה.
חכמינו ראו את חנוכה כחג משפחתי: "נר איש וביתו" המשמעות ההלכתית היא שבעצם כל הבית מדליק את נרות החנוכה בין אם חנוכיה אחת לבית ובין חנוכיה לכל בן בית בהתאם למנהג.
ישנה משמעות עמוקה לשתי הדעות ובוודאי בחיבורן.
במדרש מופיע מעשה יהודית אחות בני חשמונאי, על פי המדרש המעשה שלה היה הגץ שהדליק את מרד החשמונאים. מסופר שלקראת חתונתה של יהודית היא הופיעה בבית המדרש וקורעה את בגדיה לפני כולם. אחיה ההמומים ממעשיה רוצים להענישה בחומרה ואז היא הטיחה כלפיהם "איך אתם חסים על כבודכם כאשר אני התנהגתי שלא בצניעות, אך אתם מוכנים לסבול את הגזרה שכל כלה בערב חופתה צריכה לפני כניסתה לחופה להיבעל להגמון – המושל היווני?". כלומר להיאנס על ידו.
כאשר אחיה וכל באי בית המדרש שמעו את טענתה, את זעקתה הצודקת הם הבינו שחייבים לפתור את הבעיה והמדרש ממשיך ומתאר איך בערב חופתה של יהודית היא הגיעה להגמון ובפעולה נועזת היא הצליחה להרוג את ההגמון ומשם המרד ניצת.
הסיפור בעצם מעורר התבוננות במושג "הצניעות". אפשר להתבונן בצניעות כהתנהגות לא ראויה של מי מבני הזוג בפרהסיה הפוגעת בבן הזוג  השני. כך נהגו אחי יהודית בני חשמונאי.
אך יהודית מרימה את המבט לגובה אחר. צניעות זה אותו מרחב בין בני זוג המקנה ביטחון לבני הזוג. כך טענה יהודית כלפי האחים, "איך אתם ישנים בלילה כאשר אני חייבת להתחלל בידי אותו שליט?".
במילים אחרות אין ערך לבניית בית כאשר הוא איננו מקנה בטחון. הדלקת הנרות באה בין היתר לבסס את מעמדו של הבית הישראלי. לכן מדליקים את החנוכיה בפתחו של הבית. כעת שני הדעות הנהוגות בעם ישראל משלימות את הרעיון.
ההדלקה האחת לכלל בני הבית מבטאת עד כמה כל בני הבית הם אחודים זה בזה, אחראים זה לזה ועל פי הדעה השנייה כשכל אחד מדליק בפני עצמו בא להשלים ולאמר שהבית הוא לא בית שיש בו אחידות אלא אחדות של שונים שכל אחד מרגיש שהוא יכול להיות עצמי. כל אחד מרגיש את הבטחון להיות הוא.
הרעיון הזה עקרוני מאוד וחשוב בכל עת במערכת הזוגית. לפעמים נדמה שהאינטימיות הזוגית, אותה הצניעות שבה כל אחד נדרש להיות לנהוג בכדי לכבד את הזולת נמדדת לפי אמות מידה מסוימות, התנהגות מסוימת, צורת הופעה מסוימת ועוד. אך האמת שיהודית מבליטה היא שהאינטימיות נמדדת תחילה בתחושת הבטחון שכל אחד מרגיש בקשר בגלל האמון שכל אחד זוכה לו מבן הזוג.
האמון הזה נובע בשל ההכרה מתוך עין טובה על הזולת ורק מכח המבט הזה יובלטו הגבולות של הבית מכוחם נגזרים גדרי הצניעות של כל בית ובית.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com