כיצד לשלוט במערכת הזוגית?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת שופטים תשפ"א
בפרשת השבוע משה רבנו מדריך את עם ישראל על הדרך בה הם ידרשו להקים את המערכת השלטונית לכשינחלו את הארץ המובטחת. המערכת השלטונית כוללת את מערכת המשפט, הקמת המלוכה, בחירת נביא ומינוי מלך.
ישנן שתי הוראות מעניינות מאוד ביחס למצוות אלו, הן במצוות מינוי מלך והן במצוות בחירת נביא. שתי הבחירות צריכות לעשות מתוך עם ישראל, לא מבחוץ. כשמתבוננים בבתי המלוכה הן בעולם העתיק והן בעולם המודרני הרבה מבתי המלוכה דווקא התאפיינו בכך שהמלכים הומלכו שלא מתוך הממלכה.
רואים זאת אצל פרעה, כאשר "מלך חדש" שבא מבחוץ, עד לימינו אנו שביסוד המון בתי המלוכה  הגיעה המלוכה מעמים מחוץ לעם שעליהם הם מולכים.
בבית המלוכה האנגלי – שם הגיעה משפחת האבסבורג שאינה בריטית.
בבית המלוכה הירדני – שם הגיעה משפחת המלוכה האשמית מסעודיה ועוד דוגמאות על זו הדרך.
ההיגיון הוא ברור, המלך כופה את עצמו על העם או שהמצב הוא כל כך כאוטי שהעם מבקש מגורם חיצוני שיבוא וישלוט עליו.
אם כך, מה ההיגיון שעומד מאחורי הציווי של משה, שסמלי השלטון יבואו מתוך בני ישראל ולא מבחוץ? כפי שכתוב "מאחיך".
בספר ה"כוזרי" לר' יהודה הלוי בפרק ג' מתאר ה"חבר" מי הוא השולט במדינה. הוא מתאר את השליט כמי שיודע לשלוט בצדק. כלומר, נותן לכל אחד מבני המדינה את תפקידו ומקומו באופן הוגן ונכון. כל אחד מרגיש שייך וכך המדינה מתנהלת באופן צודק. אין מי שמקופח. אין צורך להפעיל כח או כפיה. כולם מרגישים במדינה כזו שותפות ואחריות. הנהגה כזו מתאפשרת רק כאשר השליט בא מתוך העם ולא ככופה עצמו מבחוץ. דוגמא יפה לכך ראינו אצל דוד המלך, לאחר ההפיכה של אבשלום ובריחת דוד לעבר הירדן. דוד המלך מוכן לחזור ולמלוך רק לאחר שנציגי כל שבטי ישראל באים ומזמינים אותו לחזור ולמלוך עליהם. העיקרון המנחה - לא בכח. הרעיון של שליטה שאינה נעשית בכח אלא מתוך דו-שיח, מתוך העם, הוא מהפכני ומאוד יוצא דופן.
המערכת הזוגית היא גם סוג של ממלכה, ממלכה מאוד מורכבת שיש בה גם "מלך" וגם "מלכה". הרבה פעמים ה"ממלכה" נתקלת בקונפליקט, בחוסר הסכמה, אז הפתרון הפשוט הוא לייבא גורם חוץ שיפסוק או להיעזר בגורם פנים בו אחד מבני הזוג יקבע מה נכון ואיך לנהוג. זו דרך פשוטה, כל זמן שישנה הסכמה בין בני הזוג לצורת פתרון זה אזי השלום והאמת אהבו.
אך מה קורה כאשר לאחד מבני הזוג הגורם החיצוני לא מקובל או הוא לא מוכן שבן הזוג יקבע מה נכון? אז ישנה בעיה של הפעלת כח, דבר הרסני למערכת הזוגית. התורה מצווה שהשלטון, שהמלוכה תבוא מבפנים, כלומר הפתרון לא יכול לנבוע מפעולה שבה אחד משליט את דעתו, אלא ממקום של הקשבה הדדית והחלטה משותפת. גם כשאי אפשר להגיע להחלטה, רק בעזרת הקשבה זוגית תתאפשר פנייה לגורם אחר, כאשר היא חייבת להיות מתוך הסכמה.
נתקלתי לא פעם בזוגות שמבינים ומקבלים את העיקרון הזה אך מתקשים ביישום שלו. ישנו צורך ללמוד איך להקשיב ממקום נקי דווקא בזמנים של קונפליקטים זוגיים. זו אומנות שחייבים ללמוד.
אחד התהליכים היפים בעבודת הייעוץ הוא הליווי של זוגות בלימוד הקשבה ברגעי קונפליקט.
כאשר זוג מצליח, ההנהגה של הספינה הזוגית תמיד תהיה שייכת לזוג ולא חיצונית לו.
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com