לראות מעבר....

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת ראה תשפ"א
הפרשה שלנו מציבה בפני עם ישראל את תנאי הפתיחה לברית מואב שהיא בעצם האשרור למעמד הר סיני. כחלק מההכנות לברית מואב משה רבנו מתאר לבני ישראל את הדרך בה יכנסו לארץ המובטחת במעמד אדיר של ברכה וקללה שיינתנו על שני ההרים עיבל וגרזים כאשר עם ישראל בתווך.
מה המשמעות לאותו המעמד? ומה אנו יכולים ללמוד מכך?
"לקללה" שבתורה ישנה משמעות שונה ממה שמקובל בימינו. בתורה הכוונה "בקללה" היא להשלכה, אותה התוצאה של המעשים ושל ההחלטות של האדם ושל עם ישראל. באם האדם והעם יבחרו בחירות טובות, התוצאה תהיה ברכה. אך לעומת זאת באם חס ושלום הבחירה תהיה שלילית התוצאה והמשמעות תהיה קללה.
המשמעות להבנה הזאת היא שלכל מציאות יש לפחות שתי אפשרויות בחירה.
הפרשה פותחת בביטוי "ראה" לא "הסתכל" אלא "ראה" – לראות, להתבונן זו ראיה עמוקה של המציאות. ראיה עמוקה פותחת אפשרויות לבחירה. הרבה פעמים אדם או אפילו קבוצה של אנשים מרגישים שהם נכפים לעשות צעד זה או אחר בחיים. אפשר לשמוע לא פעם "לא הייתה לנו ברירה". כלומר, המציאות קבעה, לא הייתה אפשרות בחירה. אך זו כמובן טעות. המציאות תמיד מזמנת יותר מאפשרות אחת להתבוננות עליה. רק מכוח ריבוי נקודות המבט אפשר לעשות בחירות מושכלות ולקחת אחריות על אותן הבחירות.
כאשר התחושה היא שיש רק דרך אחת להתבונן על המציאות, אזי חווים את החיים כחיי גורל וחיים חיי הישרדות. כך אי אפשר להתקדם ואי אפשר לשנות שום דבר. המסר החשוב שמשה הנחיל לבני ישראל בשונה מהאומות שיפגשו בכניסתם לארץ הוא שיש תמיד בחירה מתוך האפשרות לריבוי נקודות מבט על המציאות.
בשונה מהעמים היושבים בארץ, להם יש מבט גורלי על חיים נטולי בחירה והאדם שורד אל מול גורל האלים השונים.
הרעיון הזה הוא קריטי אף לחיים זוגיים בריאים.
כאשר מגיע אליי זוג שאחת הטענות היא "הוא/היא  תמיד תמיד..." - עצם האמירה הזו בעצם כובלת את המערכת להסתכלות מאד צרה וממילא כובלת את שני בני הזוג.
רק יכולת לראות את המציאות באופן יותר רחב תאפשר התבוננות יותר רחבה עם אפשרויות רבות יותר לבחירה, איך להגיב ואיך נכון לנהוג.
השלב הראשון שזוג עובר כאשר הם עם מבט מקובע של "תמיד תמיד...", או של עמדה נפשית מקובעת הן של תחושת "אני המסכן" או "הזולת תמיד אשם". השלב הראשון הוא להשתחרר מן המבט הדיכוטומי ולהתחיל לראות עוד זוויות ונקודות מבט למציאות. מתוך הרחבת המבט כל אחד יוצא מן השריון שלו ויכול לראות ולהבין את הזולת ואח"כ אפשר לגשת לעצם העניין.
השינוי הזה מאפשר שמחה בתהליך ושחרור מעול של מבט מקובע. לא קל לראות את ריבוי האפשרויות הקיימות במציאות, לא קל להשיל פרשנויות שליליות ולצאת מעמדה של קורבן ולהגרר אחר המציאות לעמדה אחרת של התמודדות.
לא קל לשנות דפוסים והתנהגויות, אני ממליץ להתחיל את השינוי בליווי מקצועי.
מוזמנים להיות בקשר, בהצלחה!
בשמחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com