לצאת מהמצר הזוגי - ייעוץ זוגי, פרשת בא, התשע"ח

הפרשה שלנו מבליטה את הניגוד העצום בין פרעה ומצרים לבין עם ישראל.
ככל שמלווים את משה בפגישותיו עם פרעה, נדמה שהמתח עולה מפגישה לפגישה.
עבדיו של פרעה כעת כבר מבינים שצריך להגמיש את הסירוב לשחרורם של עם ישראל, אך פרעה עומד בעקשנות בסירובו – "תקוע" בראיה שלו. לעומתו, משה בכל פעם משנה את הבקשה, לבסוף עם ישראל עומדים הכן ליציאה.
ישנו ניגוד בין המקובעות החשוכה של פרעה לבין הגמישות של משה רבנו ועם ישראל.
בתווך ישנה פרשה שכל המפרשים עומדים על מיקומה - פרשת קידוש החודש.
"ויאמר ה' אל משה ואהרון בארץ מצרים לאמור, החדש הזה לכם ראש חדשים..."
פרשת יציאת מצרים היא לא רק פרשה היסטורית שהתרחשה אי-שם בעבר הרחוק של עם ישראל, אלא חייב אדם לראות את עצמו יוצא ממצרים בכל יום.
חכמינו מספרים לנו שלא כל עם ישראל יצאו ממצרים.
על הפסוק "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים", מפרשים חכמינו שהכוונה היא, שרק חמישית מעם ישראל עלו בפועל ממצרים, ארבעת החמישיות מעם ישראל נשארו במכת החושך. מדוע?
מאוד קשה לצאת מהמקובעות המחשבתית שהוטבעה במחשבתם של ישראל: הם עבדי פרעה, הוא השליט על חייהם, אין להם זכות להיות בני חורין.
לכן, הנס ביציאת מצרים היה כפול: האחד, פרעה נאלץ לגרש את עם ישראל והשני הוא שהם בכלל הסכימו לצאת.
פרשת קידוש החודש מעצימה את הניגוד בין "המיצריות" – המקובעות, לבין עם ישראל בעלי היכולת להתחדש ולהתגמש אל מול המציאות - זוהי גאולת מצרים.
המתח הזה בין התגמשות ובין מה שהיה הוא שיהיה, מופיע בחייהם של כל אחד וכל זוג.
המתח נמצא בעיקר בשעות קושי, בשעות קושי כל אחד פועל באופן אינסטינקטיבי, הדפוס הלא מודע פועל כבמעין טיס אוטומטי. בשעה של קושי, כאשר הטיס האוטומטי לא מצליח להוציא את האדם מהקושי - את הזוג מהבעיה. נצרכת הסתכלות חדשה מעין "חידוש החודש".
"מן המיצר קראתי י-ה", אז "ענני במרחב".
מוכרחים לחשוב ולהאמין אחרת. רק אז אפשר להתחדש ולראות איך מהקושי צומח משהו אחר. היכרות אחרת, איכות אחרת של קשר.
המבט האחר בא תמיד כאשר כל אחד מבני הזוג  מוכנן לצאת מהדפוס הקבוע, מהמחשבות המקובעות על בן הזוג, על המצב ועל עצמם.
זהו מעין הקרבת "קרבן פסח", לחשוב אחרת אפשר רק לאחר שמוכנים להקריב את צורת המחשבה הישנה, כך אפשר לצאת מהמצרים בכל יום.
פעם, אדם יקר אמר לי שכל אי-הסכמה עם אשתו היא ההזדמנות להיכרות חדשה ביניהם.
כנראה הפגיעה נבעה ממחשבה מוטעית שבן הזוג כבר מכיר את הזולת עד הסוף, ומצד שני אם השני נפגע כנראה שלא מכירים הכל.
יהי רצון שכולנו נהיה מוכנים להתחדש ולצאת מהמצרים של עצמנו  מהמחשבות המקובעות.
במישור הפרטי והזוגי.
 
 אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!