איך מתפייסים?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת פנחס תש"פ
הפרשה שלנו פותחת בביטוי ייחודי "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי..."
למה הכוונה השיב את חמתי, בלשון שלנו היינו מסבירים ש"להשיב חמה" זה לפייס.
במערכת יחסים אחד המצבים הקשים יותר ליישום הוא פיוס. בקלות נקלעים לוויכוח או מריבה אך להתפייס מאוד קשה.
להתפייס זה לא לבקש סליחה.
הפעם אני מבקש להיכנס לעומק המשמעות של התפייסות.
הפרשה מבארת את עומק המשמעות של פיוס, הפרשה עוברת לנושא מפקד העם, חלוקת הארץ והדאגה למחליף למשה רבנו בהנהגת העם.
החוט החורז את כל הנושאים הללו הוא תחושת הביטחון.
כלומר לאחר המגפה ה' מצווה את בני ישראל להיפקד, לא רק בכדי לדעת מהו גודל הצבא הישראלי אל מול צבאות מדין ומואב, אלא להחזיר לבני ישראל את התחושה של "בני בכורי ישראל".
בהמשך הפרשה ה' מצווה את משה רבנו על חלוקת הארץ, אז בנות צלפחד מבקשות גם הן את נחלת אביהן.   משה רבנו מתבשר שיהושוע הוא האיש "אשר רוח בו" שיוביל את העם לאחר הסתלקותו.
כל הנושאים הללו הם בעצם הנושאים הבסיסיים ביותר בכדי להקנות בטחון ויציבות לבני ישראל.
תחושת הביטחון ממעמדו של עם ישראל ביחס לה', תחושת ביטחון שיש לכל אחד מבני ישראל את בשל מקומו בארץ ישראל - שלא יפקד מקומו של אף אחד לא איש ולא אישה. תחושת ביטחון שיש לעם ישראל שנשאר עם רציפות הנהגה.
הביטחון נקנה מתוך הכרת המקום.
זה מזכיר את הסיפור של זהבה ושלשת הדובים, כאשר שלשת הדובים חוזרים לביתם הם שמים לב שמישהו ישב במקום שלהם וכך תחושת הביטחון נפגמה.
ומה הקשר בין זה ובין פיוס?
כאשר מישהו נפגע ברמה הבין אישית וביחס לאלוקים, ישנה פגיעה במקום וביחס המערכת הבין אישית, במערכת העם מול ה'..
פיוס היא תנועה שמטרתה היא להחזיר את תחושת הביטחון שנפגמה, בין אם המצב חוזר לקדמותו ובין אם המצב נהיה יותר טוב.
כאשר פנחס עושה את מעשהו הוא מגלה שעם ישראל נאמנים לה' עם ישראל מגלה דרך פנחס שכל ההתרחקות שהייתה היא לא מבטאת את עומק הקשר בין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כך גם לגבי המפקד ושאר הנושאים גם ה' מהכיוון האלוקי מבליט עד כמה אפשר וצריך לתקן.
ברמת הפרט במערכת הזוגית כאשר מישהו נפגע ובן הזוג רוצה לפייס, הזוג חייב לעבור תהליך של תיקון היציבות שהתערערה.
התיקון לא בא מתמצא בכך שהפוגע יצהיר שהוא מתנצל, זה מאד חשוב אך זה לא מספק, הנפגע זקוק למשהו נוסף.
בהלכות נזיקין כאשר אדם מזיק את חברו הוא חייב לשלם את הנזק, אך לפעמים שהוא חייב לשלם גם קנס.
מה תפקיד הקנס? לכאורה היינו מבינים שהפוגע מפצה על הנזק....אך התורה מבינה שהפיצוי על הנזק ברמת הקרן זה לא מה שיגרום לפיוס. אלא ההכרה בכאב, בפגיעה שהמזיק הזיק, דבר שמתבטא בקנס.
כאשר אדם נפגע ישנם שני מישורי התייחסות:
האחד הוא ההיבט הכלכלי או ה"משפטי", והשני - ההיבט הנוסף ופעמים העמוק יותר הוא ההיבט הנפשי.
כאשר הנפגע מרגיש שהפוגע יכול להזדהות עם הכאב שלו, שהוא לא לבד עם הכאב, אזי יש החזרת והעמקת תחושת הביטחון וזהו פיוס.
פעמים רבות זוגות נשאבים למקום בו האחד דורש התנצלות מהשני.
ההתנצלות לבדה לא יוצרת פיוס, לכן לא פעם על אף שתהייה התנצלות המצב עדין לא  יחזור לקדמותו, הביטחון הזוגי מגיע רק לאחר שהנפגע ילמד איך לשתף את בן הזוג בכאב שלו ובהזדהות איתו.
אין כאן שאלה של "מי צודק?", אלא ביטוי להבאת הזדהות עם הכאב שנוצר.
בהצלחה
 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com