אירוח זוגי

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת וירא תשפ"ב.
פרשת השבוע פותחת במה שנתקבל כסימן ההיכר של אברהם אבינו - הכנסת אורחים.
הכתוב מתאר שבזמן שאברהם אבינו חווה התגלות אלוקית, הוא רואה שלשה אנשים זרים והוא רץ לקראתם להכניסם לביתו. חכמים תוהים מה עם ההתגלות האלוקית? האם שלשה אנשים חשובים ככל שיהיו "שווים" יותר מאשר הקשר עם מי שאמר והיה עולם?! יתרה מכך האם ראוי להעדיף בשר ודם על פני אלוקים האם זו לא חוצפה?!
הפסוק כותב כך: "ויאמר (אברהם אל ..) אדנ-י אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך". מי הוא האדון? חכמינו למדו מכך שהאדון הוא ה' ומכאן שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. כלומר מעצם העובדה שאברהם מבקש מה' שימתין לו ובינתיים הוא יכניס את האורחים, מכאן למדו שזו מעלה יותר גדולה מעצם ההתגלות הישירה.
אחד מגדולי אדמו"רי אלכסנדר אמר שהגדולה בהכנסת אורחים היא האתגר של בעל הבית. להכניס אורחים זה לא רק לתת להם את הצרכים הפיזיים, אלא לקבל מהאורח את מעלתו הטובה. כלומר, כל אחד יודע שמעמד אורח הוא מעמד לא פשוט. האורח לא נמצא במקומו הטבעי, לכן הוא לא עצמו באופן המיטבי שלו. הכנסת אורחים היא היכולת לתת לזולת הרגשה כל כך טובה שהוא יכול להביא את כל הטוב שבו לידי ביטוי. בכדי שזה יקרה בפועל בעל הבית-המארח צריך להיות בעמדה מאד מאפשרת.
המשנה בפרקי אבות מראה את הניגוד בין תלמידי אברהם אבינו אל מול תלמידי בלעם הרשע. לאלו יש עין טובה ולאלו עין רעה. העין הטובה זהו המבט - לכל אחד יש נקודה ייחודית שהוא בא להאיר בעולם. כך תלמידי אברהם אבינו התבוננו על המציאות. כך אברהם הכניס אורחים, הוא ניסה לקבל מכל אורח את בחינתו הייחודית, האלוקית. לכן גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, כי היא עצמה מגלה את השכינה בכל אחד.
ניתן להתבונן כך גם על הקשר הזוגי. כל אחד מבני הזוג, בעצם הזוגיות שלו מארח כל הזמן איש את רעותו. אפשר להתבונן על מערכת יחסים שכזו כבמעין הישרדות משותפת. איך נתנהל אחד על יד השני כך שלא נפגע ולא נאבד את עצמיותנו. התנהלות כזו היא מאד מתישה. כל הזמן בחלל האויר יש את השאלה האם אני מקבל את מה שמגיע לי? האם השני מתנהג בצורה צודקת? וכד'. אך כאשר בני זוג כל הזמן מתארחים זה אצל זו אזי ה"ריקוד הזוגי" מתנהל לא על פי מידת ההישרדות של כל אחד בפני הזולת אלא על פי החסד שכל אחד משפיע על זולתו, כדי לארח אותו ולהכניסו אליו ולתוכו. הכנסת האורחים הזוגית באה לידי ביטוי בשאלה המתמדת מהי הנקודה הטובה של הזולת שאני כרגע מארח אצלי. מהי נקודת האמת שלו שלפעמים אני לא רואה.
מבט כזה מנטרל את המבט הביקורתי, שיפוטי שקיים.
באחד המפגשים טיפלתי בזוג שמוקד הקשיים היה שאף אחד מבני הזוג לא היה מוכן להסתכן ולנסות להבין בעין טובה את נקודות המבט של הזולת, כמעט בכל תחום. היו ביניהם עימותים שגבלו בכוחנות. לאחר סדרת ייעוצים קצרה בני הזוג למדו להתארח האחד אצל השניה והחלו להכיר את נקודות המבט של זה את זו. עצם התנועה הזו כבר יצרה שינוי גדול בקשר ביניהם.
יהי רצון שנזכה להתארח ולארח זה את זו. 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com