להטיב את נרות הזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת בהעלותך תשפ"ג
לאחר שמחנה ישראל הסתדר במקומו ולאחר תום המפקדים בני ישראל יוצאים לדרך. פרשת השבוע  פותחת בנושא שכלפי חוץ נדמה שאינו קשור לעניין הדלקת המנורה. לכאורה היה מתאים לשים את נושא זה יחד עם כל עבודות המשכן, אך מה הקשר לכאן?
נתבונן במבט קצת שונה על נושא מקביל. התורה מבקשת מאהרון בהעלותו את המנורה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה משמעות המילה "העלאה"? למה לא כתוב "בהדליקך" את המנורה?
חכמינו הסבירו שהציווי הוא למעשה להטיב את הנרות, כלומר, הנרות היו אמורים לדלוק אך הכהן מטיב את הלהבה שתהיה עולה מאליה. תפקיד הכהן הוא לאפשר ללהבה לדלוק יפה, להסיר את הלכלוך וכל דבר המעקב את הלהבה מלדלוק.
עבודת הכהנים אינה רק עבודה טכנית, העבודה היא עבודה רוחנית המשפיעה על מציאות החיים. חכמינו מלמדים שהמנורה לא מיועדת להאיר אור פיזי, גשמי אלא את אור החכמה בעולם ובישראל.
אם כן מה משמעות הטבת הנרות?
ניתן ללמוד עיקרון מאד חשוב שבא לידי ביטוי בהמשך הפרשה. תפקידם של הכהנים בזמן שהם אינם עובדים בבית המקדש הוא להיות מורים בעם ישראל "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו". אפשר ללמד על ידי העברת ידע בלבד אך אפשר ללמד בכך שהמורה מפגיש את התלמיד עם הכוחות הגלומים בו. כלומר הכהן מתחבר לכוחות הנמצאים בעם ישראל ומאפשר לעם ישראל לגלות את כוחותיו מעצמו לא מאילוץ חיצוני. זה אתגר מאד גדול הדורש אמונה גדולה בזולת, ענווה גדולה ומוכנות לגלות את מה שצפון. הדבר שונה מהוראה חיצונית כמעין פקודה "עשה כך וכך".
ישראל נחשבים ממלכת כהנים וגוי קדוש, העקרון להטיב את הנרות הוא עקרון המזמין אתגר בכל מעגל בעם ישראל במעגל המשפחתי והחברתי. במקום להשתית את מערכת היחסים כמערכת היררכית המעוררת התנגדות יש אתגר לעורר את הזולת לפעולה להוצאת הכוחות הגלומים בו.
מתחים רבים בין הורים לילדיהם נמצאים במנעד בין רצון ההורים המשוכנעים שמכירים את טובת ילדיהם לבין שכנוע ילדם שזו באמת טובתו. במקום זאת עדיף להשקיע את האנרגיות לגלות יחד, ההורים וילדם את הכוחות הגנוזים בו ולתת לו את הכלים להוציא אותו מן הכוח אל הפועל.
מפקד חיל האויר, אליעזר שקדי בהיותו נספח חיל האויר בחו"ל נקרא לבית הספר של בנו להוציא אותו מבית הספר מפני שהבן לא תיפקד ולא מילא את חובותיו כתלמיד. במקום להתווכח עם בית הספר ולכפות על הבן מה שכנראה לא התאים לו, הוא הוציא את הבן ובירר יחד איתו מה התחום שבו הוא רוצה להתמקצע.
הבן אמר לו שהוא רוצה להתמקצע בכדורסל. האבא אפשר לבן ללמוד ברמה מאד גבוהה כדורסל. ולאחר שהצליח אמר לו שבאותם הכוחות יכול להשיג את כל שאר המטרות. לבסוף הבן הצליח להדביק את פערי הלימוד ולהצטיין - להיטיב את הנרות. כך גם בזוגיות, אם מבליטים את הטוב בן הזוג ירצה בבוא העת להביא עוד מעצמו לידי הקשר, דבר ההפוך ליחסים שמבוססים על הוראה המעוררת התנגדות.
בהצלחה. 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com