מהו הסוד הטמון בבגדים?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת בראשית תשפ"ב
מתחילים מבראשית, הכל מתחדש ובמפגש שלנו עם הקריאה השבועית אנחנו נפגשים עם בריאת האדם.
התבוננתי בפרשה והבחנתי במקום שתופס נושא "הביגוד" בבריאת האדם.
האדם מתחיל כאשר, "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו", הכל גלוי, אין שום כיסוי למציאות.
אך לאחר חטא אדם וחווה "ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם", המציאות החדשה מחייבת כיסוי.
האדם מפסיק להתנהל באופן גלוי, הוא מתחבא מפני האלוקים, "וישמעו את קול ה' אלוקים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו...".
מהו סוד הכיסוי בבגדים?  מה אפשר ללמוד מכך על מערכת היחסים בין האדם ואשתו?
הרב שמשון רפאל הירש בפירושו, מסביר שלבגד יש שני תפקידים: האחד הוא להגן על האדם מפגעי הטבע, בחורף מהקור ובקיץ מחמת השמש. אך יש לבגד תפקיד נוסף, הבגד מאפשר גילוי בין עיקר לטפל. הכיסוי אמנם מכסה דבר מסויים, אך בד בבד הוא גם מבליט את מה שאינו מכוסה. הבגד מאפשר לאדם להחליט מהו הדבר שמבחינתו הוא העיקר המאפיין אותו, כדוגמת כותונת הפסים שמכין יעקב אבינו ליוסף בנו.
הבעל שם טוב, בפירושו לפרשת בראשית בהקשר להבנת מושג סכך הסוכה מבאר עומק נוסף:
כל דבר המכסה משהו בעצם הכיסוי מאפשר תהליך של גילוי מהו הדבר שהמלבוש מכסה. ובאדם, כי נר ה' נשמת אדם הבגד המכסה את את נשמת האדם מאפשר לנר הזה להתגלות.
כלומר, לאחר שהעולם השתנה בעקבות חטא האדם הראשון, אם המציאות הייתה חשופה וגלויה היא לא הייתה בעלת ערך ומשמעות אך כאשר יש כיסוי הכיסוי מאפשר לגלות ערך ומשמעות. לדוגמא, כאשר רוצים להעניק מתנה עוטפים את המתנה בעטיפה יפה. אם אותה המתנה הייתה ניתנת סתם כך היא לא הייתה מקבלת את אותה המשמעות.
הרעיון הזה נכון לא רק בהקשר של לבוש במובן הפשוט של המילה, אלא גם ברובד עמוק יותר בכל ההקשר של תקשורת בין אישית ובאופן מיוחד בתקשורת זוגית.
נתאר לעצמינו שאדם יפגוש את חברו ובפגישה הראשונה יפרוס את מכמני נפשו. הרי האדם הזה יתקבל בעיני הזולת כהזוי, לא צנוע ואף שטחי. אך לעומת זאת אדם המגלה טפח ומכסה טפחיים מגלה את צפונות ליבו רק בהקשר נכון הוא יחשב כאדם רציני צנוע ושקול. היכולת לכסות מאפשרת את היכולת לגלות ולהתקשר לזולת בזמן הנכון ובהקשר המתאים.
הדבר נכון על אחת כמה וכמה בין בני זוג. ישנם התנהגויות, שפה וצורת לבוש המאפיינים את הקשר הזוגי המיוחד. לא כל דבר אומרים, לא מתנהגים תמיד באותו האופן, בכל מקום ובכל זמן. היכולת ללבוש לבוש "מלכות" זוגי, היא המאפשרת לתת ערך ואף לייקר את הזוגיות.
לצערי היום אני חש שלעיתים ברצון לעודף החצנה בהתנהלות בין בני זוג משהו בייחוד של הקשר הזוגי הולך לאיבוד. יש ערך עצום לכיסוי בכדי לאפשר בחירה מתי ואיך ומה לגלות. המגמה היא חתירה מתמדת לגלות יותר ויותר את יופי הנשמה.
יהי רצון שנצליח 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com