לבחור בטוב שבזוגיות, כי-תבוא התשע"ח

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת כי תבוא.
פרשת כי תבוא פותחת בפרשת ביכורים. פרשת הביכורים היא אחת הפרשות המרגשות המופיעות בספר דברים. היא מפורסמת גם בהיותה מובלעת בהגדת פסח.
נדמיין לעצמנו את המציאות בזמן בית המקדש כשעם ישראל יושב בארצו.
כחצי שנה עם ישראל עולים לירושלים ומביאים את ביכוריהם למקדש, כשכל תושבי ירושלים מקבילים את פניהם.
מעין קרנבל, שנפרס על תקופת זמן שבין שבועות ועד חנוכה.
כשהאדם המביא ביכורים הוא מגיע להר הבית, אל הכהן, עומד ומצהיר הצהרה. נתבונן לרגע בהצהרה שהוא מצהיר: ראשית, הוא פותח בתמצית ההיסטוריה של עם ישראל החל מיציאת מצרים ועד ההתנחלות בארץ ישראל כשדבריו נאמרים בלשון נוכח.
כלומר, האומר יכול להמצא בבית המקדש שנים אחרי האירועים, אך הוא בדבריו הוא מצהיר כאילו הוא נכח שם.
התמה העוברת כחוט השני הוא, ה' נתן והנחיל לנו את הארץ ומבלעדי השגחת ה' האדם לא היה מצליח לעשות כן.
לאחר ההצהרה האדם מניח את הביכורים לפני ה' ומצווה לשמוח בכל הטוב.
מה הוא "כל הטוב"?
כל הטוב, הוא כל מה שהאדם הצליח לגדל בלי שום יחס מציאותי על כמות הגידולים או על היחס בין הציפיות של המגדל למציאות - הכל טוב.
התורה מחנכת את האדם לעולם של השגחה, לראות בכל את הטוב. למעשה, הפרשה מעמידה בפני האדם את הבחירה לבחור לראות את הטוב.
בהמשכה של הפרשה עם ישראל מצטווה על המעמד המרגש בהר גריזים ובהר עיבל, הברכה והקללה.
עם ישראל יכנסו לארץ ויגיעו לשכם, יכרתו ברית עם ה' כאשר חלק מהעם יעמדו ויקראו את הקללות, מה יקרה אם לא ישמעו למצוות ה'.
כשחלקם האחר יעמוד על הר עיבל ויקרא את הברכות. בעצם ה' כורת עם ישראל את ברית הבחירה, הבחירה בין לבין.
ישנם גבולות מאד ברורים, לכל בחירה ישנה השלכה עתידית. עם ישראל חייב לראות רחוק לא רק בראיה מידית ומצומצמת.
אי אפשר לנהל את חיי האומה לפי האופנה העכשווית.
שני עניינים אלו , ענין הביכורים וענין הברכות והקללות משותפים בכך שהם מציבים לאדם ולאומה את ההכרח לבחור.
אי אפשר להיות בעמדה של חוסר בחירה.
רעיון הבחירה הוא רעיון מאוד חשוב גם בחיים הזוגיים.
אפשר לחיות חיים זוגיים מתוך הישרדות ואף מתוך המשכיות, מה שהיה הוא שיהיה.
אך אפשר להיות בעמדת בחירה. לבחור איך להתבונן על מה שמתרחש, להתבונן איך להעריך את מה שיש.
לבחור ל"שמוח בכל הטוב", זאת אומרת לבחור לראות את מה שיש ואת הטוב במה שיש.
זוהי עמדה לא פשוטה ואף מורכבת, לעיתים פעמים ה"טוב" מסתתר מאחורי אכזבות או תסכולים וכדומה.
לא תמיד ה"טוב", גלוי וחשוף לעין.
בכדי לבחור באופן מעמיק צריך להתבונן לא רק על מה שקורה ב"פה ועכשיו" אלא להתבונן מהם ההשלכות ארוכות הטווח לתהליכים המתרחשים.
יהי רצון שנזכה לבחור בחירות נכונות מתוך ראיה ארוכת טווח הרואה את ההשלכות של תהליכים לראות את "כל הטוב" בחיים.אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!