איך לנהוג במצבי קיצון?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת כי תצא
פרשת השבוע מתארת מצבי קיצון רבים כגון: מלחמת רשות וכלה במלחמת עמלק.
משה רבנו מדריך את עם ישראל כיצד לנהוג באותם מצבי קיצון יוצאי דופן במידה וכאשר יפגשו בהם הכלל כאומה והפרט, האדם היחיד.
הגישה שהתורה מדריכה אותנו בהגיענו למצבים כאלו שונה כל כך ממה שנהוג ומקובל כיום.
אתן שתי דוגמאות לכך: האחת היא הפותחת את הפרשה והשנייה היא סוגיית השבת אבידה.
הפרשה מתארת מציאות בה לוחם יוצא למלחמה ורואה שבויה המוצאת חן בעיניו, התורה מתארת באיזה אופן מותר ללוחם להתייחס אליה, הביטוי המבטא את מכלול ההתייחסות אל אותה שבויה הוא "לא תתעמר בה".
הביטוי הזה בעצם אומר שעל אף שמעמדה של אותה האישה שכרגע שבויה ובעלת מעמדה נחות, אסור לראות בה כחפץ ולעשות בה ככל אשר חפץ היהודי. בוודאי תפיסה זו שונה ממה שהיה מקובל בעולם העתיק אך גם שונה מן מהחשבה המודרנית - הסתכל על המציאות בעיניים תועלתיות. במצוות השבת אבידה הביטוי החוזר על עצמו הוא "לא תוכל להתעלם" גם במצב שהמוצא אינו מכיר את בעל האבידה הוא מחויב לעשות ככל אשר נדרש על מנת להשיב את האבידה לבעליה ולא לקחת אותה לעצמו. שוב יש כאן גישה שונה מהגישה התועלתית הסוברת אם אתה יכול להרוויח לעצמך קח.
התורה מכוונת אותנו לראות את מערכת היחסים של האדם והסביבה לא כמערכת הישרדותית בה האדם מחפש רק איך להרוויח לעצמו מכל מצב בו הוא נמצא. אלא התורה מכוונת אותנו לראות בכל מצב הן מצבי קיצון והן מצב נורמטבי כהזדמנות ליצירת קשרים בריאים הדדים בין אדם לחברו.
ההבדל היסודי בין שתי תפיסות אלו הוא מי במרכז. האם האדם רואה את עצמו וטובתו, או שמא תמיד יש מערכת: האדם והזולת. באם ישנה מערכת, בכדי שחברה תהיה בריאה חייבת להיות רגישות ושימת לב- "לא תוכל להתעלם" ראיית צרכי הזולת לא פחות מראיית עצמך. כמו כן, מצבי קיצון הם הזדמנויות ליצירת משהו חדש.
הרעיון הזה נכון במבט כללי בשלב בניית חברה מתוקנת ונכון עוד יותר במערכת הזוגית. אפשר להתבונן על המערכת הזוגית כשדה הישרדות של כל אחד מבני הזוג או כמערכת שכל אחד מבני הזוג נמצא ברגישות כל הזמן גם לעצמו וגם לזולת. ההשלכות הן לרוחב ולאורך לאורך החיים הזוגיים. לדוגמה, בשעת משבר - "מלחמה" בין בני הזוג, אם המבט הוא מבט של מערכת אזי ישנם גבולות וכללים. לא באים ל"מלחמה" בכדי לנצח אלא בכדי לברר. לא באים בכדי להוריד את השני ולמצוא את נקודת התורפה אלא כדי לראות מהם הפערים ואיך אפשר ליצור מצב מתוקן יותר. אלו הן דוגמאות למכלול שלם שדורש בעיקר שינוי מבט.  

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com