ייעוץ זוגי לפרשת שופטים, התשע"ח

הפרשה שלנו מציבה בפני עם ישראל את המצווה להקים מערכת שלטון ומשפט, העמדת שופטים ושוטרים ראויים. המלכת מלך, המצווה לשמוע אל הנביאים והחכמים אשר יהיו בימים ההם, לא לסטות ימין או שמאל מכל אשר יורוך, המעמד המיוחד לכוהנים וללווים.
בסיומה של הפרשה מופיעות שתי מצוות מאד מעניינות, הנראות ברגע הראשון כאילו הן עוקפות את מערכת המשפט המסודרת, מצוות ערי המקלט ומצוות עגלה ערופה.
אותה עגלה אשר ראשי הציבור לוקחים אותה במקום שנמצא ההרוג אשר לא נודע מי הרגו. כביכול בשני המקרים הללו לא עוסקים במציאת אשם. התורה מעוניינת במשהו אחר שנרצה להרחיב בהמשך.
הקמת מערכת משפט לא רק באה בכדי לשמר את הסדר החברתי והציבורי, בבחינת דין המלכות אשר תמנע את "איש את אחיו חיים בלעו", אלא באה לשרת עניין נוסף: בעולם המערבי ערך זכויות הפרט והחופש הם ערכים נעלים ולא בכדי. בלעדי ערכים אלו אפשר להגיע לעריצות ולשלילת זכויות האדם. אך ערכים אלו בהקצנה יכולים להוות סכנה לחברה וליחיד.
זכויות הפרט בלא התחשבות עם הסובב, מובילות לאנרכיה ולהתמוטטות חברה באשר היא, אין מושג של נאמנות אלא רק מושג התועלתיות.
נצרך איזון עדין אך קדוש בין זכויות הפרט מחד ומאידך מסגרת בטוחה של חברה אשר יש בה סדר חברתי, היררכיה מסודרת אשר נותנת לכל אחד את מקומו הבטוח.
בראש ממוקם המלך ולאחריו מערכת של משפט כפי שהציג למשה רבנו יתרו.
בצד מערכת המשפט ישנו הנביא אשר מביא את דבר ה' המתגלה במציאות משתנה. הנאמנות נוצרת על בסיס ההכרה שערך המערכת השלטונית לא מבוסס על בחירה שרירותית וכוחנית, אלא על הבחירה האלוקית. הבחירה בשבט לוי הבחירה במלך ובשופטים. סמכותם היא ביטוי לסמכות ה' בעולם. כאשר חברה ואדם נאמנים, הם מבטאים נאמנות לה'.
הנאמנות אינה תולדה של הבנה שכלית בהכרח, אלא גם של הכרה בכך שכל אחד שייך למערכת ומחויב לה.
המחויבות היא ביטוי לענווה גדולה ויוצרת בטחון, כל אחד מכיר את מקומו ותפקידו, לבסוף באים מצוות הקמת ערי מקלט ועגלה ערופה להשלים את התובנה הזו.
ערי המקלט לא באו בכדי לעקוף את המשפט או את הצדק, אלא בכדי להבליט את יסוד התיקון והתשובה בחברה .
גם לאדם ששגה וטעה טעות חמורה, יש עדיין את הזכות והסיכוי לתקן.
מטרתה של מערכת הצדק הוא לא לכלות עולם אלא לבנות עולם. אי אפשר לבנות בלא מושג של תיקון, תשובה.
כך גם בעגלה ערופה, כאשר יש הרוג ולא נודע מי הרגו כנראה שהחברה נעשתה אדישה לסובב ולסובבים.
החכמים, ראשי הקהל עושים תשובה על כך שאף אחד לא ראה, לא שם לב.
רוחות החופש והאינדיבידואליות פשטו גם על מושג המשפחה.
זכויות הפרט, זכויות הילד, מאיימים על סמכותם של ההורים ולו בגלל שהם ההורים, המושגים כנאמנות ומחויבות לזולת ולמשפחה נמדדים היום במידה התועלתיות - מה ה"אני" מקבל.
תוצאת המצב הוא חוסר בטחון הן לעצם המערכת המשפחתית והזוגית וחוסר בטחון לפרט ולילדים.
בכל רגע נתון סערה תפרוץ ותפרק את המקום הבטוח, ישנו צורך גדול לחזור לעידן בו השאלה המרכזית היא לא "מה אני מקבל מהמשפחה או מהזוגיות", אלא השאלה "במה אני יכול לחזק את הקשר שלי למשפחה ולזוגיות".
איך לחזק את שריר הנאמנות והמחויבות אפילו בדברים הקטנים.
בהצלחה
 אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!