כיצד להבעיר את האש הזוגית?
ייעוץ זוגי, פרשת צו התשע"ח

הפרשה שלנו מתארת את הריטואל היומי של עבודת הכוהנים בבית המקדש - סדר היום של הכוהנים, נראה איך נוששא זה מתקשר לייעוץ זוגי.
הדבר הראשון שצריכים הכוהנים לעשות הוא "להעלות אש תמיד על המזבח לא תכבה".
האש היא אש הבאה מחד מנר המערבי במנורה שדלקה תמידית ונפגשת עם האש שבאה מהשמיים ואיכלה את קורבן התמיד.
כהכנה "להעלות אש תמיד" ולהכין את המזבח לקורבן התמיד, היה על הכהן ללבוש את מדיו, כלומר, את בגדי הכהונה.
התורה מנסחת זאת באופן מיוחד, "ולבש הכהן את מידו בד..": באים חכמינו ומסבירים שמדי הכוהנים היו מיוחדים, הם נתפרו במיוחד לכל כהן וכהן על פי מידותיו. מסבירים המעמיקים שאין הכוונה רק למידות הפיזיות, אלא שהבגדים היו ביטוי לתמצית עבודת המידות של הכהן.
אי אפשר לעבוד את עבודת הקודש - העלאת האש על המזבח, כאשר המידות הנפשיות והמוסריות של האדם מקולקלות.
האש הבאה מהאדם מחד ונפגשת עם האש השמימית מאידך, היא אש תיקון מידותיו של האדם.
ישנו תיאור מופלא של ויכוח בין הנציב הרומאי טורונוסופוס המכונה "הרשע" לבין רבי עקיבא ביחס למצוות צדקה.
טוען הנציב הרומאי: הרי האלוקים ברא אדם עני.
אז איך יתכן שאנשים אחרים יפרו את מחשבת האלוקים ויתנו לאותו עני צדקה?! צריך להשאיר אותו בעניו.
כנגדו טען רבי עקיבא שאלוקים ברא עולם המחכה שאנחנו בני האדם נתקן אותו ונשלים את מעשה בראשית.
לכן במידה וישנו עני הזקוק לנדבה, תפקידנו עם שאר בני האדם לכבוש את האגו ולעזור לו.
סיפור זה מתמצת את רעיון עבודת ה' של כולנו ובתוך כך את עבודת הכוהנים.
האדם בא לעולם בכדי לתקן את מידותיו, לדייק את הכוחות שלו, אלו שאיתם הוא נולד.
בהקשר למידות הנפש אל לו לאדם להישאר סטטי, גולם.
עבודה זו לא תמיד קלה.
יש פעמים שהיא דורשת "אש" בכדי לצרוף ולשרוף את מה שמיותר במידות.
וישנן פעמים בן היא דורשת "אש" מסוג שונה =, הבאה לידי ביטוי בהתלהבות שתחמם ותמריץ את האדם.
זהו הריטואל היומי של הכהן המעלה את האש בלבשו את מידותיו - זוהי עבודה תמידית.
לא פעם אני פוגש זוגות צעירים העוברים משבר בחיי הזוגיות.
המשבר הוא האכזבה מהעבודה התמידית על המידות. ישנה ציפייה שלאחר כל כך הרבה חיפושים וניסיונות בדרך למציאת בן/בת הזוג המיוחלים, ולאחר תקופת בילויים וההיכרות המשותפת מחליטים להתחתן ולהגיע לנחלה – אל "החיים הטובים".
אך זו ציפית שווא, החיים הזוגיים הם מסע מרתק של תיקון מידות של שני בני אדם שאינם מושלמים ותמיד משתנים.
לכן ישנו צורך והכרח לתיקון מידות מתמיד, להתכוונן האחד לרצונות הזולת.
ישנן פעמים שהמסע הזה מעייף וצריך להבעיר אש תמיד על מזבח הזוגיות על מת שיהיה כח להמשיך ולתקן.
אך מהי האש הזוגית?
הלא היא הארת הפנים בין בני הזוג, הערכה כנה למאמץ שכל אחד עושה בלבישת המידות שלו, בתיקון המידות שלו.
בהצלחהאם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!