כוחן של מילים

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת משפטים תשפ"ד
פרשת משפטים למעשה מפרטת את "מתן תורה", מנגישה אותו.
נתבונן על כמה נקודות המופיעות בפרשה ובהשלכות שלהן על חיינו המשותפים.
הרבי מקוצק העיר על הפסוק "ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו", התורה מציינת דווקא את המילים דווקא אנשי קדש ולא מלאכים. התורה מדברת ומכוונת אל בני אדם ועל בני אדם שיש להם קונפליקטים, כאשר המטרה העיקרית היא לבחור ולהיעשות אנשי קדש.
תחילת הפרשה מזכירה את האיסור לקלל את ההורים, משם ממשיכה הפרשה לדיני נזיקין. מה דינו של אדם שהזיק את חברו, מהם הפיצויים השונים שהוא חייב לפצות אותו וכו'.
משם ממשיכה הפרשה לדון בשאר מיני נזקים, כגון נזקי אש, לדוגמה אדם הבעיר אש שנדדה והזיקה את רכוש הזולת על אף שהאש נדדה ממקום שהבעירו אותה המבעיר עדין אחראי לתוצאות.
בכל המקרים הללו מתגלה רמת האחריות של האדם. האחריות נובעת מהתביעה כלפי האדם להתבונן בראיה רחבה, להבין עד להיכן מגיעות ההשלכות של מעשיו. מתבהר שלא רק ההשלכות הישירות תחת אחריותו של האדם, אלא אף השלכות רחוקות יותר. כגון האש שנודדות מכח עצמה, אך האחריות חלה על המבעיר, בשל העובדה שהיה צריך להיות ער לכך שטבע האש לנדוד. כך גם לגבי נזקי הגוף כשאדם מזיק את חברו. גם כשאדם מקלל את הוריו הוא חייב, על אף שמדובר רק בדיבור אשר לכאורה אינו מעשה פיזי, מבארת התורה שהדיבור מחולל מעשים והוא אינו דבר בעלמה.
הראיה לכך שכל מעשה או דיבור של אדם הוא בעל השלכות ברמת התקשורת הבין אישית חשובה ביותר במערכת הזוגית. לכאורה ככל שבני זוג נמצאים האחד עם השני הם מכירים האחד את סגנונו של הזולת. אך בכל זאת עדיין ישנה שפה פנימית לכל אחד מבני הזוג ולכל אחד מבני הזוג ישנן רגישויות. וללא שימת לב אפשר שהאחד יפגע ברעהו בלא כוונת מכוון והקשר הזוגי עלול להיפגע מאד.
כך גם בכלל ההתנהלות הזוגית, ככל שנמצאים יחד נדמה שהרגישות האחד ל"החלקות" של הזולת יורדת. כשבפועל, להיפך ככל שנמצאים יחד הציפיה לרגישות עולה וממילא כל התנהלות הנובעת מחוסר תשומת לב הרסנית יותר ויותר. המצופה שנהיה אנשי קודש נתמודד עם הקונפליקטים בתוכנו ונראה את בן או בת הזוג בעין טובה.
נשתדל להיות מכוונים ומדויקים וענייניים בהתנהלות שלנו כלפי בני הזוג. נבין שלכל אמירה והתנהגות ישנן השלכות שונות שלא את כולם רואים ברגע הראשון.
יהי רצון שנהיה בעלי רגישות כלפי הזולת ושנהיה בעלי אומץ לקחת אחריות על הנפילות שלנו בכדי לתקן עד להיכן שידינו מגעת  


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com