יסוד היסודות לזוגיות שמחה ובריאה - ייעוץ זוגי פרשת ויקרא, התשע"ח


פרשת ויקרא פותחת את ספר ויקרא, ספר תורת כהנים, ספר ויקרא מרכז את עבודת הקרבנות והמקדש.
קרבנות מלשון קירבה – להתקרב.
הפרשה מספקת תשובות לשאלה: "איך עם ישראל וכל אחד יכול להתקרב אל ה'?"
השיעור הראשון בקרבה מתחיל בפסוק הראשון: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר".
הרושם המתקבל מהפסוק הוא שמשה ממתין בפתח עד שה' קורא לו, התמונה ממש לא מובנת לאחר שבספר שמות, אנו מקבלים את הרושם ההפוך - משה רבינו כבן בית אצל ה', יתרה מכך ה' מעיד על משה שהוא מדבר עם ה' פנים אל פנים.
כלומר בלא חציצות, אם כך מדוע משה רבינו זקוק להזמנה מיוחדת בכדי שה' ידבר עמו?
רש"י – ר' שלמה יצחקי מגדולי פרשני הפשט נותן לקריאה של ה' שני טעמים:
האחד בכדי לייחד את משה רבינו, הקול האלוקי הולך ומגיע לאזניו של משה רבינו בלבד וכל שאר ישראל אינם שומעים את הקריאה - הדגש הוא אל משה דווקא.
הפרוש השני שהוא מציע שהקריאה נועדה לתת למשה רווח בין דיבור אלוקי למשנהו זאת על מנת שכך משה יוכל להתבונן בכל פרשה ופרשה לכשעצמה.
כלומר, בכדי לעזור למשה האדם להפנים ולשים לב, יש צורך להבדיל בין פרשה אחת לאחרת. זה בא לידי ביטוי בכך שמשה מקבל הזמנה בכל דיבור אלוקי, על אף שמבחינתו של משה הוא מרגיש קרוב לה' כאדם המדבר עם רעהו.
נושא הקריאה לזולת כהזמנה הוא יסוד מאוד חשוב בהקשר הזוגי, אך עם כל חשיבותו לפעמים הוא מאוד קשה לביצוע.
אנחנו חיים בחברה המעצימה את העמדה "הדוגרית", ככל שאנשים מרגישים פתוחים וקרובים האחד לשני אנחנו מדברים "דוגרי". כלומר, בלי עקבות.
כשאנו חשים משהו או חושבים על משהו, אנו מרשים לעצמנו להביע את עצמנו בלא עקבות, בלי לחוש שיש משהו שחוצץ.
יש בזה המון חופשיות אך מאידך בהתנהלות שכזו לא לוקחים בחשבון איפה הזולת נמצא, האם הוא פנוי להקשיב, וכד'.
ההתנהלות הראויה מבחינה זוגית היא הזמנה לשיחה, לא התפרקות ממועקה בלא שום עקבה, אלא התחשבות הבאה לידי ביטוי מתוך הזמנה של הזולת ל"פגישה" - שיחה.
ישנה תועלת נוספת, כאשר אחד מבני הזוג מזמין את הזולת יש למזמין שהות לארגן את מחשבותיו כך שהאחר יבין  אותו יותר טוב.
כמובן שכל הזמנה מבטאת חיבה בלשונו של רש"י כלפי המוזמן, כאשר ישנה הזמנה שכזו יש ביטוי עמוק לכבוד הדדי בין בני הזוג.
הדפוס להזמין את בן הזוג לפגישה לא עומד כנגד תחושה ספונטנית של רגש כזה או אחר הוא רק מבטא דרך בריאה לביטוי הרגש ממקום מכבד וחשוב יותר וממקום יעיל יותר.
בהזמנה יש אפשרות גם לסרב ולקבוע מועד אחר שיותר מתאים.
הכבוד הוא יסוד היסודות לזוגיות שמחה.
בהצלחה בהזמנות ההדדיות.
הדסאם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!