החופש לחלום

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת ויצא
בפרשת השבוע אנו נפגשים עם יעקב אבינו, לכאורה, במקום הכי נמוך שלו , הוא בורח מאחיו ונוטש את בית אביו מגיע כפליט לקרובי משפחתו ומקבל יחס של חוסר יושר ואפשר לומר ניצול. מקום נמוך מאוד כלפי חוץ. אדם ממוצע שהיה עובר את תלאותיו של יעקב היה נשבר מן הסתם,  אך להיפך, יעקב אבינו מקים את מי שעתידים להיות שבטי י-ה -  שנים עשר שבטי ישראל. יעקב מתעמת עם לבן ואחיו.
איך יעקב אבינו מצליח?
הסוד טמון בתחילת הפרשה ומראה כסימן לבנים לכל הדורות הבאים.
"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא".
ננסה להבין את שעובר על יעקב אבינו. הוא בבריחה ובאופן לא מתוכנן נאלץ "לחנות מפני שבא השמש". הוא נערך ללינת לילה לא לפני שהוא שם אבנים מסביב לראשו. בשנתו הוא חולם. בעולם הריאלי-הממשי נוטים "לראות בחלום", אך חלומות שווא ידברו, סוג של בריחה מהמציאות או תרגום של חוויות העבר, אך לא מקור השראה וכח.
"ויחלום והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה ה' ניצב עליו ויאמר אני ה' אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך. ...והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ...וייקץ יעקב משנתו  ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים".
עצם החלום של יעקב אבינו מצריך התבוננות ומעבר לכך, מה הוא מקבל מהחלום? כאשר הוא מתעורר הוא מצהיר שכאן שער השמים החיבור בין המציאות הריאלית לזו שמעבר.
היכולת לחלום היא היכולת לצאת מגבולות המוכר, לצאת מאתמול שלשום ולהניח שיכול להיות מחר שונה בתכלית. האדם רגיל לחיות בגבולות המוכר, בגבולות ההכרה שנכונה מכח הניסיון. אך לחלום פירושו לאפשר לעצמך להתרומם ולפרוץ את הגבולות, לדמיין אפשרות אחרת, להיות פתוח ולהיפגש עם מציאות גבוהה יותר. רק אז הקב"ה יכול להתגלות אל האדם ולהציב סולם המחבר בין העולמות, סולם המתחיל מהעולם הארצי, המוכר ומסתיים במה שעדיין לא התממש ומוצב בשמים - שם ברבים. ראשו של הסולם מוצב באין סוף.
רק אז יעקב אבינו יכול לשמוע ולקבל את ההבטחה הנראית כה לא מציאותית באותם הרגעים "אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך.... ." (שכן אז הוא היה במגמת בריחה מאחיו)
הרבה אנשים מפחדים לחלום, לשאוף ולצאת מכבלי הריאליות הנכונה. כל דבר נמדד ונשפט בכבלי ההיגיון הקר שהיה נכון עד אתמול. זה נכון בחיים בכלל ובעיקר בזוגיות. פעמים רבות בני זוג מסתכלים האחד כלפי השני בעיניים מאד ביקורתיות. הביקורת היא כלפי הדמות שהם מכירים עד לאותו הרגע. זוהי טעות הגובה מחיר כבד מאד מהקשר הזוגי. אחת המשמעויות של קשר זוגי היא לאפשר לכל אחד מבני הזוג לגדול הרבה מעבר למה שהתגלה עד עתה. כדי שכל אחד מבני הזוג יוכל לחשוף רובד עמוק יותר בעצמו הוא חייב קרקע שתאפשר את המבט החולם, הפורץ את גבולות האתמול ומאפשר למשהו גדול להופיע. כאשר בני זוג מאפשרים לעצמם לחלום הן חלומות זוגיים והן חלומות ביחס לעצמם הם מאפשרים לעצמם להתעלות מעל למבט הביקורתי, השיפוטי ביחס לדמות המוכרת מאתמול ולהפליג לרובד עמוק יותר שעוד לא נחשף. כך זוגיות בריאה נבנית ומתגלה. לראות את בן הזוג כמי שעדיין לא התגלה עד הסוף, כמי שיש הרבה מה לגלות בו וכמים הפנים לפנים כן לב האדם. כמו שהמתבונן במים רואה שיקוף כך כאשר אחד מבני הזוג מתבונן אל חברו בעיני חלום כך הוא יזכה לאותם עיניים
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com