חיסון וחוסן זוגי

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת "וירא"
הרבה מדברים על החוסן בימים אלו, חוסן לאומי, חוסן משפחתי וכמובן חוסן זוגי. ישנם רבדים שונים ומגוונים למושג "חוסן".
נתבונן בשלשה מרכיבים לחוסן המשפחתי, זוגי.
עיון בדמותו של אברהם אבינו מעלה שני היבטים מהם אפשר ללמוד רבות על חוסן. מהרגע בו אברהם אבינו מקבל את הציווי האלוקי "לך לך", לא מפסיק ללכת "ויסע אברם הלוך ונסוע...". ההליכה מבטאת את חוסר המקובעות והקביעות ובנוסף היא מבטאת תנועה מתמדת של עשייה חיובית בכדי לתקן את העולם. ההליכה הזו מתבטאת לאורך כל חייו של אברהם אבינו. לאחר שנחלץ לעזרת חמשת המלכים ולעזרת לוט בן אחיו אברהם ממשיך ב"הליכתו" ומקבל את הציווי לכרות ברית מילה. לאחר מכן במקום לשבת במנוחה כמצופה אברהם יושב פתח האוהל ומצפה לאורחים על מנת לקיים הכנסת אורחים. כאשר הוא רואה אורחים פוטנציאליים הוא ממהר להכניסם אל ביתו ומשם התורה מתארת כמה הוא ממהר להכין להם אוכל וכד'. כאשר אברהם אבינו מלווה את אורחיו ה' מזמן לו משימה חדשה להתמודד עם הידיעה על הכחדת סדום. כאן אברהם אבינו מתגלה בקומתו הנוספת, ב"הליכתו". הוא מתווכח עם הקב"ה שמה אפשר לכלות את הרוע של סדום בדרך של תיקון.
 בסוף הפרשה אברהם מתעלה עוד ב"הליכתו" כאשר הוא הולך יחד עם יצחק אל הר המוריה, אל עקידת יצחק. לכל אורך חייו של אברהם אבינו על אף הניסיונות הקשים שהוא התנסה בהם הוא בעשייה מתמדת. לא עשייה סתמית בכדי להסיח את הדעת אלא עשייה שכל עניינה הוא לתקן דבר מה במציאות הקיימת מתוך רגישות. לתקן לא רק את הדברים שהוא חווה ועבר, אלא את מה שנמצא מחוץ לעולמו הפרטי.
מציאות של חוסן זו מציאות בו האדם נפגש עם החוזקות שלו, עם הכוחות שלו. לא מתוך כך שגורם חיצוני אומר לאדם "יש לך כוחות" אלא מתוך התנסות אישית.
לאורך שנותי כמטפל ראיתי שכאשר האדם עסוק בחיפוש אחר נתינה לזולת, היכן הוא יכול להיות לעזר הוא מתחבר לכוחותיו, לשליטה על המציאות בה הוא חי. כך האדם יוצא מתחושה של חוסר אונים. עשייה אינה דווקא בדברים גדולים, אפילו לתת לזולת אוזן קשבת או לגרום למישהו לראות את העולם באור קצת יותר יפה וכבר עשינו הרבה, על אחת כמה אם עשינו דברים גדולים יותר. כך גם במישור הזוגי, אם נסיט את המבט ממה שמגיע לי ונתרכז במבט שעוסק במה אני יכול לתת, כך  הזוגיות תהיה במרחב של חוסן.
יש ובמצבי קיצון הצורך הזוגי מתנגש ומתפתח ניגוד עניינים, לדוגמה כאשר אחד מבני הזוג כרגע זקוק לקרבה, לשיתוף ולאינטימיות ולעומתו הזולת בדיוק באותם הרגעים זקוק לשקט, למרחב אישי ולהתכנסות. איך אפשר לגשר על הפער הזה ממקום של עשייה זוגית?
זהו מבחן החוסן הזוגי. אם כל אחד מבני הזוג מחפש מה מגיע לו כי כעת הוא "מסכן", אזי רמת החוסן הזוגי נמוכה, אך כשהדבר מגיע ממקום משתף, כאשר כל אחד בא לקראת הזולת, אזי תבנה עוד קומה בחוסן הזוגי. אמנם הדבר ידרוש מכל אחד מבני הזוג לצאת מהמקום הנוכחי, מהמציאות הנוכחית אך תוצר הישיר הוא חיזוק החוסן הזוגי.
נכון, אף פעם בני הזוג לא יקבלו את מלוא רצונותיהם, אך עצם הידיעה והתחושה שבן הזוג בא לקראת הזולת שווה הרבה יותר.
יהי רצון שנחווה ימים טובים יותר, שנצליח יחד להתרומם לקשר משמעותי מתוך חוסן. 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com