חוסר גבולות = חוסר יציבות חברתית

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת כי תצא תש"פ
לאחר שבפרשה הקודמת משה רבנו מצווה על הקמת מערכת המשפט, בפרשה שלנו משה רבנו מתייחס לאירועי שוליים שמתרחשים בחברה מתוקנת.
ישנו עקרון מאד חשוב המתבלט בפרשה בו הייתי רוצה להתמקד השבוע.
לאורך כל ספר דברים מנסה משה רבנו למתוח קו מבדיל בין התרבות של עמי כנען לבין תרבותו של עם ישראל.
בתחילת הפרשה התורה מצווה בכמה הזדמנויות "לא תוכל להתעלם" מאבדת אחיך. ובהמשך התורה מצווה "לא ילבש גבר שמלת אשה" ולהפך. בהמשך ישנו ציווי לא לקבל גרים מעמון וממואב מפני שעמון ומואב התעלמו מעם ישראל בדרכם להיכנס לארץ ישראל, לאחר מכן ישנו ציווי על שמירת קדושת המחנה ולבסוף איסור חמור על תרבות הקדשים בעם ישראל.
"לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל".
החוט החורז את כל המקרים הללו לעניות דעתי הוא מחד תשומת הלב לפרטים הקטנים, לא תוכל להתעלם, ולצד זה שמירת הקדושה.
כלומר, קדושה זו ההכרה שהעולם בנוי מרשויות שונות, ישנה רשות היחיד אל מול רשות הרבים, ישנה רשות פשוטה לעומת רשות גבוהה, כאשר הרשויות נשמרות מתוך תשומת לב ורגישות מופיעה קדושה.
אצל עמי קדם הייתה נהוגה תרבות הפעור, הכל היה פרוץ, ללא גבולות, התרבות הזו הביאה לחוסר נאמנות בין אדם לחברו כך שהתפתחה תרבות הקדשים והקדשות. מציאות כזו מאפשרת התייחסות הבאה לידי ביטוי באמרה "שלך-שלי ושלי-שלי, רשע" כפי שמופיע בפרקי אבות.
לעומת המצב המתוקן שיש הבדלה והבחנה ומתוך כך אפשר לעשות חסד להעניק לזולת לא ממקום מובן מאליו, להכניס אורחים.
היום החברה האנושית מתמודדת בדיוק במתח הזה. עד כמה צריך לשמור מתוך כבוד על רשות הזולת, לדעת לשמור על הגבול העדין בין מה ששלי ומה שאינו שייך לי - שייך לזולת. מגפת הקורונה מאלצת לחדד את המבט בקשר לרשות הכלל לעומת רשות הפרט מתוך מבט של אחריות ובגרות, זו אחת המתנות של המגפה הזו.
מצב בו מתוך רגישות לזולת אנחנו איננו מתעלמים ושומרים אפילו על רכושו, על אחת כמה וכמה שאנחנו מצווים לשמור גם על הזולת עצמו.
לאחרונה התפרסמו סיפורים קשים על פגיעה בנערה, המקרה מזעזע כל נפש עדינה השואפת לעולם מתוקן.
אך המקרה הבודד מבליט קושי תרבותי, חוסר בגבולות. ככל שחברה בנויה על שמירת הגבולות והתחומים יש סיכוי ליציבות חברתית ובטחון המאפשר חברה מתוקנת.
ברמה הזוגית שמירת הגבולות הללו היא קריטית. היא חיונית לתחושת הביטחון של בני הזוג בקשר, הוא חשוב לאופי הבית המשודר כלפי פנים וכלפי חוץ.
בית בעל גבולות ברורים "מה שלי ומה של הזולת", בית בו ישנו ביטחון של כל אחד במקומו, הוא בית היכול להעניק גם החוצה, להכניס אורחים - זהו בית שיש בו קדושה.
יהי רצון שנצליח לשמור מתוך כבוד על המקום של כל אחד ובכך להוסיף קדושה.
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com