זעקה כתנאי לשינוי

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת וארא תשפ"ד
אנו נמצאים בפרשת וארא שממשיכה בתיאור יציאת מצרים. בסוף הפרשה הקודמת לאחר שמשה נוחל כשלון בניסיון הראשון לשכנע את פרעה לשלח את בני ישראל, הקב"ה מזמן שיחת עידוד וזירוז למשה רבנו. בשיחה, הקב"ה מתווה את תהליך יציאת מצרים בשלבים מתחילה ועד הכניסה לארץ ישראל.
בתיאור התהליך ישנו פסוק מפתיע "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכור את בריתי". לכאורה עולה מהפסוק שלולי נאקת בני ישראל הקב"ה לא היה ער למצוקתם?! יתרה מכך האם יש שכחה מלפניו?!
מה תפקיד הנאקה והזעקה של בני ישראל? מבאר בעל השפת אמת מגור שמבלעדי זעקת בני ישראל אי אפשר היה להוביל מהלך של יציאה ממצרים, רק לאחר שבני ישראל מכירים בכך שמצבם הוא לא נורמלי, שאין להם מוכנות להמשיך ולסבול, רק אז הקב"ה יכול להוביל מהלך של שינוי. אך אם בני ישראל לא היו זועקים, הם לא היו פתוחים להיות שותפים לתהליך של שינוי מהותי שיגבה מהם מאמץ ומוכנות ללכת אחרי ה' "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".
הרעיון הזה הוא רעיון שאני פוגש לא פעם בתוך הקליניקה. כאשר אדם חש שמצבו העכשווי בלתי נסבל הוא יהיה מוכן להתגייס לתהליך של שינוי מהותי. זה נכון לגבי האדם היחיד ונכון שבעתיים לגבי בני זוג. ראשית כל תהליך טיפולי היא ההתגייסות לתהליך וזה נובע מתוך הזעקה של הזוג ממצבם העכשווי. כאשר אין את ההכרה הזו אפשר לראות או התכחשות והדחקה או השתלחות והאשמת הזולת או אימוץ עמדה של קרבן ומסכנות. שלשת העמדות הללו מקבעות את המצב של בני הזוג ולא מאפשרות שינוי מהותי. השינוי יכול לבוא רק מתחושה של זעקה מהמצב. אך גם פה חייבים לעשות הבחנה בין זעקה המביעה ייאוש ובין זעקה המבשרת מוכנות לעבודה זוגית ושינוי. כאשר אדם או בני זוג זועקים שלא טוב להם מפני שיש להם חזון זוגי אחר מהמצב הנוכחי, כאשר בני זוג רואים שמה שהם ניסו עד עתה לא הועיל אז חייבים לתעל את הזעקה המביעה ציפייה לשינוי לכיוון של קבלת עזרה וייעוץ.
כאשר שמים לב שיש תקשורת המבוססת האשמה הדדית או האשמה של צד אחד כנגד הזולת זה סימן להתקבעות ותחושת מסכנות או קרבנות. שתיהן גישות מסוכנות שאינן מאפשרות להתרחשות של שינוי אמיתי.
הזעקה מהמצב חייבת להביא את בני הזוג לרצות לקחת אחריות אישית על המצב וממילא הדבר יאפשר שינוי ללא תלות.
בימים אלו זוגות רבים נמצאים במצב קיצוני בהיבט הזוגי. קשיים צצים גם בניסיון לחזור לשגרה כלשהי, אך חייבים לזכור שהמערכת הזוגית זקוקה לתמיכה.
אמת המידה תהיה "האם יש זעקה?" וזו תופעה בריאה ומכאן הזוג צריך להתבונן ולבדוק האם יש מוכנות לצאת למסע משותף של השתנות מתוך לקיחת אחריות אישית.
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com