זוגיות היא תהליך...

הפרשה שלנו מהווה את סיום ספר במדבר, עם ישראל נמצאים בערבות מואב, כאשר בסוף הנדודים הם ממתינים לקראת הכניסה לארץ ישראל.
הפרשה עוסקת במספר נושאים: ההכנה בה מכין משה רבנו את העם לקראת הכניסה לארץ, התפקדות העם, חלוקת הנחלות לשבטים וכו'. כחלק מן ההכנות משה רבנו מייחד את ערי המקלט. ערי המקלט הם אותם ערים הקולטים אנשים שבהיסח הדעת או בשוגג הרגו מישהו. שם הם שוהים עד מות הכהן הגדול אשר משמש באותו הזמן. המושג ערי מקלט הוא מושג ייחודי בעם ישראל, אין לערי המקלט אח ורע בשיטת המשפט בעולם. גם במושגי המשפט העברי זהו חידוש עצום.
אנו רגילים לתהליך ענישה מידי וסמוך למעשה ובייחוד כאשר מדובר בעוון כה חמור כהריגה.
ראשית, נקודת המבט שלנו צריכה להשתנות, ערי מקלט הם אינן רק עונש אלא תהליך טיפולי. למעשה, כל העונשים בתורה הם בעצם תהליך של תיקון ולא רק עונש כתגובה לחטא.
השהייה בעיר מקלט אמורה לתקן באדם את אותם הרכיבים באישיות שגרמו לנפילה – להרוג אדם בשוגג, שכן אדם הנכשל בהריגה בשוגג לא היה רגיש מספיק למכלול של שיקולים, לא הייתה לו תשומת לב לפרטים הקטנים ולראיית המכלול. כך הוא הגיע למצב בו אדם נהרג בשוגג.
הדוגמא שחכמינו מביאים למקרה של הורג בשוגג היא: אדם שיצא לחטוב עצים והגרזן ניתק מהקט ופגע באדם אחר שנהרג. מובן שהאדם שהרג בשוגג, לא שם לב מספיק בכדי לבדוק את תקינות הגרזן או את השטח בו יצא לחטוב עצים וכו'.
השהיה בעיר המקלט בלא תאריך סיום מפתחת אצל האדם תודעה של תהליך, למעשה מתפתח תהליך שנבנה באופן הדרגתי.
זהו תהליך שאינו תלוי באדם עצמו בלבד, השהיה תלויה במישהו אחר, בכהן הגדול. השהיה בעיר מקלט, מפתחת רגישות ותשומת לב למתרחש מסביב.
בכדי לשרוד במציאות של חוסר וודאות האדם חייב לפתח סבלנות וציפייה, יחד עם כשרון התפילה לעזר ממרום.
כל אלו מתפתחים אצל השוהה בעיר המקלט.
לא פעם אני מבחין שאחד הקשיים הגדולים הניצבים בפני בני זוג היא היכולת להכיל תהליך, במיוחד כאשר מדובר על התגברות מקושי זוגי. בני הזוג מייחלים שהקושי ייפתר מיד ואם לא מיד אז עם יעד סופי וברור. ההכרה שישנם דברים המצריכים תהליכים היא הכרה קשה ולא מובנת מאליה.
זוגיות היא יציאה מעולם שבו אדם אדון לעצמו מעולם שהוא מכיר ויודע איך דברים מתנהלים בו וכניסה לעולם עם הרבה משתנים לא ידועים ולא קבועים, עולם עם עוד מישהו שונה ממך.
זוגיות זהו תהליך הדורש למידה והתבגרות בכדי להכיל את הזולת ולהשתנות. זהו תהליך שאינו מוקצב בזמן אלא תהליך תמידי. מה שנותן בטחון בתהליך התמידי היא הידיעה שישנו עוד מישהו שמוכן להיות ב"מעבדה" החיה הזו וללמוד. זו ההכרה שציפייה, שחלום זוגי ותפילה מפיחים רוח בתהליך.
ככל שמערכת זוגית סובלת מחוסר רגישות, לראות את הזולת, להתחשב בו, הם אינם מבינים שצריכים ראיה של מכלול במערכת הזוגית יהיה קשה להחזיר את הביטחון לזוגיות שלהם. אך אם הזוג יסגל לעצמו את הכלי של "עיר מקלט" בכדי לתקן ולהחזיר את הביטחון לזוגיות שלהם – וודאי יצליח.
בהצלחה
 אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!